Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

Khi doanh nghiệp có thay đổi về các thông tin đăng ký kinh doanh quan trọng như tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ văn phòng đại diện… thì cần tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hay còn gọi là thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh. Trong bài viết này, chuyên viên sẽ đi tìm hiểu các quy định về hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh.

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh bao gồm rất nhiều thủ tục khác nhau: thay đổi tên doanh nghiệp, thay đổi thông tin cổ đông sáng lập hay chủ sở hữu đối với các loại hình công ty cổ phần hay công ty TNHH một thành viên… Vì vậy bạn cần xác định chính xác thông tin thay đổi từ đó xác định thủ tục cần tiến hành. Ví dụ như:

Trong trường hợp, công ty của bạn tiến hành thay đổi trụ sở chính thì bạn cần tiến hành thủ tục theo quy định tại Khoản 2 Điều 40 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

“2. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

  • a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
  • b) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;
  • c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Khi nhận Giấy đề nghị, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.”

Trong trường hợp công ty bạn muốn thay đổi tên, thì bạn tiến hành thủ tục theo quy định tại Khoản 1 Điều 41 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

Điều 41. Đăng ký đổi tên doanh nghiệp

  • Trường hợp đổi tên, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Nội dung Thông báo gồm:
  • a) Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
  • b) Tên dự kiến thay đổi;
  • c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.”

Trên đây là hai trong số rất nhiều trường hợp doanh nghiệp cần phải tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp. Như đã nói ở trên thì doanh nghiệp cần xác định trường hợp của mình sau đó tiến hành thủ tục. Đồng thời cần tham khảo Nghị định 78/2015/NĐ-CP để chuẩn bị hồ sơ đúng quy định để tiết kiệm thời gian và công sức cho mình.

https://tuvanltl.com/thu-tuc-mo-trung-tam-luyen-chu-dep/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *