Hồ sơ pháp lý công ty TNHH một thành viên

Hồ sơ pháp lý công ty TNHH một thành viên

Hồ sơ pháp lý là các loại giấy tờ quan trọng để thực hiện các công việc với cơ quan nhà nước và các tổ chức/cá nhân khác. Trong bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn những loại giấy tờ cấu thành nên hồ sơ pháp lý của công ty TNHH một thành viên.

Hồ sơ pháp lý của công ty TNHH một thành viên bao gồm những loại giấy tờ sau:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Đây là loại giấy tờ chứng minh công ty TNHH một thành viên được thành lập hợp pháp theo quy định. Loại giấy tờ này đảm bảo quá trình hoạt động cho công ty. Đồng thời cũng là một giấy tờ cần thiết để tiến hành các thủ tục như đăng ký thuế ban đầu, mở tài khoản công ty cũng như tiến hành xin các loại giấy phép con tùy vào từng ngành, nghề. Có thể coi đây chính là giấy khai sinh của doanh nghiệp. Vì vậy, bạn cần lưu trữ một cách cẩn thận. Trong trường hợp bị mất, hư hỏng hay tiêu hủy thì bạn cần đề nghị cơ quan nhà nước cấp lại theo đúng quy định.

Điều lệ hoạt động: Điều lệ hoạt động là một loại giấy tờ bắt buộc phải có khi bạn tiến hành thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên theo quy định tại Điều 23 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

Điều 23. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
  2. Điều lệ công ty.
  3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.

Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.

  • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
  • a) Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;
  • b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
  • c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
  • Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.”

Ngoài ra, Điều lệ còn điều chỉnh các mối quan hệ trong nội bộ công ty TNHH một thành viên, hướng dẫn các chủ thể thực hiện các thủ tục nhất định. Vì vậy, nếu công ty là một quốc gia thì Điều lệ chính là Hiến pháp. Bạn có thể tham khảo Điều lệ mẫu được công bố trên các website hoặc tự soạn thảo Điều lệ cho công ty của mình.

Giấy tờ liên quan đến chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên: Tùy vào chủ sở hữu là cá nhân hay tổ chức mà giấy tờ liên quan đến chủ sở hữu là gì. Đối với cá nhân thì giấy tờ liên quan bao gồm: Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu. Đối với chủ sở hữu là tổ chức thì cần có Giấy phép kinh doanh hay Quyết định thành lập.

Quyết định bổ nhiệm giám đốc/tổng giám đốc: Giám đốc/Tổng giám đốc là người trực tiếp điều hành hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp. Việc ra quyết định bổ nhiệm Giám đốc/Tổng giám đốc tạo tiền đề pháp lý quan trọng để Giám đốc/Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình,

Hồ sơ pháp lý là một tập hợp các loại giấy tờ có tính chất quan trọng trong hoạt động đối ngoại và đối nội của công ty TNHH một thành viên. Cá nhân có liên quan cần lưu trữ hồ sơ pháp lý một cách cẩn thận, đầy đủ nhằm sử dụng khi cần thiết.

https://tuvanltl.com/thu-tuc-mo-trung-tam-luyen-chu-dep/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *