Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp vay vốn

Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp vay vốn

Hồ sơ pháp lý là yếu tố cực kỳ quan trọng khi ngân hàng quyết định cho vay khách hàng. Đây là căn cứ đầu tiên có thể đánh giá được mức độ tin cậy của ngân hàng đối với khách hàng vì mọi rủi ro đều có thể xảy ra khi ngân hàng quyết định cho vay. Đôi khi rủi ro bắt nguồn từ việc nhận thức chưa đầy đủ các giấy tờ trong hồ sơ pháp lý của cán bộ tín dụng, đôi khi hồ sơ bị thiếu giấy tờ nhưng lại không biết để kịp thời bổ sung dẫn đến thiệt hại xảy ra. Khi thiệt hại xảy ra, cán bộ tín dụng cùng với những người có liên quan đến khoản vay tại ngân hàng có thể vướng vào vòng lao lý mà tất cả họ đều không biết sai phạm xuất phát từ đâu, từ thời điểm nào.

Tùy vào tổ chức tín dụng mà hồ sơ pháp lý để doanh nghiệp vay vốn sẽ có giấy tờ khác. Tuy nhiên, về cơ bản thì bao gồm những loại giấy tờ sau:

Thứ nhất, giấy phép kinh doanh hay còn gọi là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thông qua việc xem xét giấy phép kinh doanh, các tổ chức tín dụng có thể biết được các thông tin cơ bản về doanh nghiệp như: tên doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật, thông tin về chủ sở hữu…

Thứ hai, Điều lệ hoạt động của doanh nghiệp. Nếu như một doanh nghiệp được coi là một quốc gia, thì Điều lệ chính là bản hiến pháp của quốc gia đó. Vì vậy, việc xem xét điều lệ có thể cung cấp cho các tổ chức tín dụng các thông tin quan trọng như phạm vi thẩm quyền của người đại diện theo pháp luật, phương thức thông qua quyết định vay… Điều này tránh nguy cơ hợp đồng tín dụng bị tuyên bố vô hiệu do vượt quá thẩm quyền hay được ký kết không đúng quy định.

Thứ ba, phương án sử dụng vốn: phương án sử dụng vốn là tài liệu trong đó doanh  nghiệp sẽ trình bày các phương thức sử dụng tiền vay để sản xuất, kinh doanh nhằm trả nợ ngân hàng. Thông qua loại giấy tờ này, các tổ chức tín dụng sẽ xem xét tính khả thi của phương án sử dụng vốn nhằm phục vụ mục đích ra quyết định giải ngân.

Thứ tư, các báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong thời gian gần nhất. Các loại báo cáo tài chính bao gồm: bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết quả kinh doanh, bảng thuyết minh báo cáo tài chính. Khi tiến hành xét duyệt các loại báo cáo tài chính này sẽ phản ánh tiềm lực và quy mô tài chính của doanh nghiệp, trình độ quản trị tài chính của doanh nghiệp.

Ngoài những giấy tờ pháp lý nói trên, hồ sơ pháp lý trong bộ hồ sơ vay vốn của doanh nghiệp còn có báo cáo tài chính, báo cáo thuế, các quyết định bổ nhiệm, các biên bản họp…

Như vậy, hồ sơ pháp lý để tiếp cận ngân hàng bao gồm những loại giấy tờ như trên. Đồng thời, tùy thuộc vào chính sách của ngân hàng mà doanh nghiệp có thể phải bổ sung các loại giấy tờ khác.

https://tuvanltl.com/thu-tuc-mo-trung-tam-luyen-chu-dep/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *