Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp tư nhân

Nếu so với các loại hình khác, hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp tư nhân đơn giản hơn. Việc lưu trữ hồ sơ pháp lý là quan trọng nhằm sử dụng đến khi cần. Trong bài viết này sẽ giới thiệu các loại giấy tờ cấu thành nên hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp tư nhân.

Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp tư nhân bao gồm những loại giấy tờ sau đây:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân: Đây là loại giấy tờ chứng minh doanh nghiệp tư nhân được thành lập một cách hợp pháp. Nó cung cấp những thông tin quan trọng và cơ bản nhất về doanh nghiệp tư nhân: Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở, thông tin về chủ doanh nghiệp tư nhân,…Đồng thời, đây là là loại giấy tờ cần thiết khi chủ doanh nghiệp tư nhân tiến hành các thủ tục như đăng ký thuế ban đầu, mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp.

Giấy tờ tùy thân của chủ doanh nghiệp tư nhân:  Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân vì không  đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 74 Bộ luật dân sự 2015. Vì vậy, doanh nghiệp tư nhân không thể tự nhân danh mình để tham gia vào các quan hệ pháp luật mà phải thông qua chủ doanh nghiệp tư nhân. Vì vậy, việc lưu trữ các giấy tờ mang tính chất nhân thân của chủ doanh nghiệp tư nhân như Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân để đối chiếu với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời xuất trình trong trường hợp thực hiện thủ tục liên quan đến công ty.

Sổ sách kế toán của doanh nghiệp tư nhân: Sổ sách kế toán của doanh nghiệp tư nhân liên quan đến các thông tin quan trọng như tài sản, tình trạng lời lỗ đặc biệt là vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân. Theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 184 Luật doanh nghiệp 2014:

“Điều 184. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp

  1. Toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốn vay và tài sản thuê được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
  2. Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán. Trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh.”

Vấn đề tăng giảm vốn đầu tư trong doanh nghiệp tư nhân được thực hiện đơn giản so với các loại hình khác. Tuy nhiên, chủ doanh nghiệp tư nhân cần ghi chép, lưu trữ các tài liệu kế toán một cách chính xác và cẩn thận nhằm trích xuất khi cần.

Như vậy, hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp tư nhân bao gồm những loại giấy tờ như trên. Bạn cần lưu trữ một cách cẩn thận nhằm sử dụng trong trường hợp cần thiết.

https://tuvanltl.com/thu-tuc-mo-trung-tam-luyen-chu-dep/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *