Hộ kinh doanh luật doanh nghiệp

Hộ kinh doanh luật doanh nghiệp 2014

Câu hỏi: Hiện tại tôi đang là chủ hộ kinh doanh và muốn góp vốn thành lập công ty với một người bạn. Vậy theo quy định của Luật Doanh nghiệp tôi có được quyền góp vốn thành lập công ty mới không?

Chuyên viên tư vấn: Cảm ơn câu hỏi bạn đã gửi về cho chúng tôi. Với trường hợp của bạn LTL xin tư vấn như sau:

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới 10 lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Đối với vấn đề góp vốn thành lập doanh nghiệp, tại Điều 67 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định như sau:

“1. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Chương này.

  1. Cá nhân, hộ gia đình quy định tại Khoản 1 Điều này chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc. Cá nhân quy định tại Khoản 1 Điều này được quyền góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.
  2. Cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

Theo quy định tại khoản 3 Điều này, thì bạn không được góp vốn thành lập, làm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh còn các loại hình doanh nghiệp khác bạn có quyền tham gia góp vốn thành lập và làm chủ.

https://tuvanltl.com/thu-tuc-chuyen-dia-diem-kinh-doanh-sang-tinh-khac/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *