Giấy xác nhận là chuyên gia của cơ quan, doanh nghiệp tại nước ngoài

Giấy xác nhận là chuyên gia của cơ quan, doanh nghiệp tại nước ngoài

Thứ nhất. khai niệm chuyên đối với lao động nước ngoài được quy định theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 11/2016/NĐ-CP như sau:

“3. Chuyên gia là người lao động nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau:

  1. a) Có văn bản xác nhận là chuyên gia của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài;
  2. b) Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam; trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.”

Như vây, để chứng minh người nước ngoài là chuyên gia có 2 trường hợp:

Thứ nhất,  văn bản  xác nhận là chuyên gia của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài. Loại văn bản này rất đa dạng, tùy theo thể thức và văn phong của tổ chức nước ngoài mà người lao động làm việc trước đây.

Thứ hai, bằng đại hoc và có văn bản xác nhận ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam. Tương tự văn bản xác nhận là chuyên gia, văn bản xác nhận kinh nghiệm làm việc cũng rất đa dạng, tùy theo thể thức và văn phong của tổ chức nước ngoài mà người lao động làm việc trước đây.

Giấy xác nhận chuyên gia phải bao gồm những nội dung tối thiểu sau đây:
Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp xác nhận.

  • Thông tin về vị trí công việc trước đây;
  • Số năm làm việc;
  • Thông tin về chuyên gia: họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch và ngành nghề của chuyên gia phù hợp với vị trí công việc mà. người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam…

Lưu ý: dù loại giấy tờ của người nước ngoài trường hợp nào thì cũng phải tiến hành thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự để có thể được công nhận và sử dụng ở Việt Nam.

https://tuvanltl.com/tuyen-the-ten-xin-giay-phep-lao-dong/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *