Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ lái xe

Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ lái xe

Giấy chứng nhận đới với những người đã hoàn thành tập huấn theo mẫu quy định tại Phụ lục 9 của Thông tư 63/2014/TT-BGTVT.

Trước khi tổ chức tập huấn, đơn vị tổ chức tập huấn phải báo cáo Sở Giao thông vận tải địa phương về kế hoạch tập huấn, địa điểm, danh sách cán bộ tập huấn và danh sách học viên tham dự tập huấn để kiểm tra, giám sát.

Đơn vị tổ chức tập huấn cấp Giấy chứng nhận đối với những người đã hoàn thành tập huấn theo mẫu quy định tại Phụ lục 9 của Thông tư này; lưu hồ sơ chương trình tập huấn và kết quả tập huấn tối thiểu trong 03 năm.

PHỤ LỤC 9

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ

…. (Đơn vị tổ chức tập huấn)….
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:…………

 
 

GIẤY CHỨNG NHẬN TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ

 

Họ và tên:……………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

Giấy CMND số:………………………………………………………………………..

Đã qua lớp tập huấn tại:……………………………………..………..

Thời gian từ ngày….tháng….năm…….đến ngày…..tháng…..năm…

 

GCN có giá trị đến

……………………………..

……………………, ngày………. tháng……….. năm……….…..
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

– Kích thước Giấy chứng nhận: dài 90 mm, rộng 60 mm.

– Ảnh chụp không quá 06 tháng. Đơn vị cấp Giấy đóng dấu giáp lai ở góc bên phải phía dưới ảnh.

– Giấy chứng nhận này chỉ cấp cho lái xe kinh doanh vận tải, nhân viên phục vụ trên xe, người điều hành vận tải đã hoàn thành khóa tập huấn theo nội dung quy định.

– Giấy chứng nhận có giá trị tối đa 03 năm, kể từ ngày cấp và không có giá trị thay thế giấy tờ tùy thân.

– Giấy chứng nhận sẽ không có giá trị khi bị tẩy xóa hoặc có sự thay đổi nội dung.

Gia hạn phù hiệu xe tải

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *