Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh vận tải 2018

Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh vận tải 2018

Giấy phép kinh doanh vận tải là gì?

Điều 20. Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

1. Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa phải có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (sau đây gọi chung là Giấy phép kinh doanh).

2. Đối với những loại hình kinh doanh vận tải chưa được cấp Giấy phép kinh doanh trước khi Nghị định này có hiệu lực thì việc cấp Giấy phép kinh doanh được thực hiện theo lộ trình sau đây:

a) Trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 đối với xe đầu kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc kinh doanh vận tải (trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công – ten – nơ);

b) Trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 10 tấn trở lên;

c) Trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kếtừ 07 tấn đến dưới 10 tấn;

d) Trước ngày 01 tháng 01 năm 2017 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 3,5 tấn đến dưới 07 tấn;

đ) Trước ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn.

Doanh nghiệp cần lưu ý thời điểm trên là thời điểm doanh nghiệp sẽ bị phạt hành chính nếu doanh nghiệp chưa thực hiện thủ tục cấp giấy phép theo quy định pháp luật. Doanh nghiệp cần có kế hoạch rà soát, chuẩn bị để xin trước các thời điểm quy định trên.

Giấy phép kinh doanh có giá trị 07 năm và được cấp lại trong trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh hết hạn. Trường hợp cấp lại do có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh, thời hạn của Giấy phép kinh doanh mới không vượt quá thời hạn của Giấy phép đã được cấp trước đó.

Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh vận tải 2018

Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh vận tải sẽ:

Hướng dẫn Quý khách hàng và doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ gồm các giấy tờ như sau:

  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh tương ứng (Sao y còn trong thời hạn);
  • Bằng cấp của người trưởng bộ phận điều hành kinh doanh vận tải phù hợp theo quy định (Sao y còn trong thời hạn);
  • CMND hai mặt của người trưởng bộ phận điều hành kinh doanh vận tải .

Chuẩn bị thay khách hàng các văn bản như sau:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu; 
  • Phương án kinh doanh vận tải;
  • Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông;
  • Quyết định bổ nhiệm trưởng bộ phận điều hành kinh doanh vận tải;
  • Xác nhận kinh nghiệm làm việc của người trực tiếp điều hành vận tải.

Hồ sơ sẽ được xử lý trong thời hạn 5 ngày làm việc theo quy định của pháp luật tại cơ quan có thẩm quyền.

Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ lái xe kinh doanh vận tải

LTL rất hân hạnh cung cấp cho Quý khách hàng các nội dung nhằm mục đích tham khảo như trên.

Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn miễn phí về dịch vụ làm giấy phép kinh doanh vận tải 2018 cho các thắc mắc và trường hợp cụ thể của mình.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

2 Replies to “Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh vận tải 2018”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *