Dịch vụ cho người nước ngoài

Dịch vụ cho người nước ngoài

Người nước ngoài vào lãnh thổ Việt Nam làm việc phải chịu sự điều chỉnh của quy định pháp luật nước sở tại. Trong số đó, liên quan đến việc lao động, người nước ngoài phải có giấy phép lao động được cấp sau khi đã được thẩm định các điều kiện về chuyên môn, kinh nghiệm, sức khỏe, nhân thân bởi cơ quan có thẩm quyền.

Dịch vụ cho người nước ngoài

Dịch vụ cho người nước ngoài cung cấp cho quý khách hàng các tư vấn liên quan đến thủ tục xin các giấy tờ pháp lý cần thiết để người nước ngoài được lao động hợp pháp ở Việt Nam. Về giấy phép lao động cho người nước ngoài, sau khi thẩm định các hồ sơ, giấy tờ mà khách hàng đã cung cấp, LTL sẽ tư vấn vị trí làm việc phù hợp cho người nước ngoài tại công ty và lần lượt triển khai các công việc như sau:

Bước 1: Xin chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài tại Sở Lao động thương binh xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Điều 4. Sử dụng người lao động nước ngoài

1. Xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

a) Người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc. Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

b) Trường hợp người lao động nước ngoài quy định tại các Khoản 4, 5 và 8 Điều 172 của Bộ luật Lao động và Điểm e, Điểm h Khoản 2 Điều 7 Nghị định 11/2016/NĐ-CP thì người sử dụng lao động không phải thực hiện xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản chấp thuận cho người sử dụng lao động về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc.

Bước 2: Xin Giấy phép lao động cho người lao động theo vị trí công việc đang chấp thuận tại Bước 1.

Tổng thời gian triển khai có thể mất từ 15 – 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ.

Trục xuất lao động nước ngoài

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *