Địa chỉ công ty trên hóa đơn

Địa chỉ công ty trên hóa đơn

Câu hỏi: Vừa rồi công ty chúng tôi có thay đổi địa chỉ công ty và dẫn đến việc thay đổi cơ quan quản lý thuế, tuy nhiên số hóa đơn đặt in trước đó của công ty tôi vẫn còn, chưa sử dụng hết. Vậy số hóa đơn đó chúng tôi phải sử lý như thế nào?

Chuyên viên tư vấn: Cảm ơn câu hỏi bạn đã gửi về cho chúng tôi. Với trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Đối với trường hợp khi chuyển địa điểm kinh doanh dẫn đến việc thay đổi cơ quan quản lý thuế, số hóa đơn còn lại sẽ được xử lý theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC như sau:

“Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng hết thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và đóng dấu địa chỉ mới lên hoá đơn, gửi bảng kê hoá đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến (trong đó nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng). Nếu tổ chức không có nhu cầu sử dụng số hoá đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện huỷ các số hoá đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả huỷ hoá đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hoá đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, tổ chức kinh doanh phải thực hiện thông báo phát hành mới theo hướng dẫn tại khoản này”

Với quy định này, đối với số hóa đơn chưa sử dụng công ty bạn có thể xử lý như sau:

Trường hợp công ty bạn muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn thì làm các thủ tục sau:

– Gửi báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp về cơ quan quản lý thuế trước đó;

– Đóng dấu địa chỉ mới vào bên cạnh phần địa chỉ đã được in sẵn trên hóa đơn;

– Gửi bản kê khai hóa đơn chưa sử dụng;

– Gửi thông báo điều chỉnh thông tin trên hóa đơn lên cơ quan quản lý thuế mới;

– Tiếp tục sử dụng hóa đơn.

Trường hợp công ty bạn không muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn đó thì tiến hành hủy số hóa đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi; tại cơ quan thuế nơi chuyển đến, công ty thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi. Nếu có vấn đề gì chưa được rõ bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline để được tư vấn cụ thể hơn.

https://tuvanltl.com/thu-tuc-thay-doi-dia-chi-cong-ty-2019/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *