Đăng ký thành lập trung tâm ngoại ngữ

Đăng ký thành lập trung tâm ngoại ngữ

Hiện nay, với nhu cầu ngoại ngữ tăng cao, nhiều tổ chức, cá nhân đang có nhu cầu mở trung tâm giảng dạy ngoại ngữ. Tuy nhiên, để thành lập trung tâm ngoại ngữ, các tổ chức, cá nhân cần lưu ý những vấn đề sau:

Thứ nhất, điều kiện để được thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Kinh doanh giảng dạy ngoại ngữ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, các tổ chức, cá nhân muốn thành lập trung tâm ngoại ngữ bắt buộc phải đáp ứng được các điều kiện mà pháp luật quy định. Cụ thể:

– Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ xác định rõ: Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

Thứ hai, quy định về cách đặt tên trung tâm.

– Tên của trung tâm ngoại ngữ được đặt theo nguyên tắc sau:

Trung tâm ngoại ngữ + Tên riêng;

Tên riêng của trung tâm không được trùng với tên riêng của trung tâm đã thành lập trước đó; không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

– Trung tâm ngoại ngữ có tên giao dịch bằng tiếng Việt và tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (hoặc bằng một ngôn ngữ nước ngoài thông dụng khác) với nội dung tương đương.

– Tên của trung tâm ngoại ngữ được ghi trên quyết định thành lập trung tâm, con dấu, biển hiệu và các giấy tờ giao dịch của trung tâm.

Thứ ba, trình tự, thủ tục thực hiện thành lập trung tâm ngoại ngữ

Để được cấp phép hoạt động giáo dục, tổ chức cá nhân cần thực hiện các thủ tục sau:

Đầu tiên làm hồ sơ xin phép thành lập trung tâm ngoại ngữ. Sau khi được cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, để được hoạt động giáo dục các tổ chức, cá nhân tiếp tục làm hồ sơ xin cấp phép hoạt động giáo dục.

Sau khi thực hiện các thủ tục trên, trung tâm ngoại ngữ mới được phép giảng dạy, đào tạo.

Thứ tư, thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ được quy định như sau:

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền) quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc; các trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc trường trung cấp; các trung tâm ngoại ngữ, tin học do các tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập;

– Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc;

– Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc.

https://tuvanltl.com/goi-y-ten-trung-tam-ngoai-ngu/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *