Đăng ký hợp tác xã vận tải 2018

Đăng ký hợp tác xã vận tải 2018

Kinh doanh vận tải có thể hoạt động dưới mô hình các doanh nghiệp hoặc thông qua hợp tác xã. Đối với loại hình hợp tác xã việc đăng ký hợp tác xã được thực hiện như sau:

Trước khi hoạt động, hợp tác xã phải đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi hợp tác xã dự định đặt trụ sở chính.

Hồ sơ đăng ký hợp tác xã vận tải bao gồm những nôi dung sau:

– Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã;

– Điều lệ;

– Phương án sản xuất, kinh doanh;

– Danh sách thành viên, hợp tác xã thành viên; danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;

– Nghị quyết hội nghị thành lập.

Người đại diện hợp pháp của hợp tác xã phải kê khai đầy đủ, trung thực và chính xác các nội dung trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật các nội dung đã kê khai.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, trường hợp từ chối phải trả lười bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tuy nhiên để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã vận tải phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

– Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm;

– Hồ sơ đăng ký đầy đủ, chính xác;

– Tên của hợp tác xã phải đáp ứng được quy định của pháp luật: tên hợp tác xã phải được viết bằng tiếng việt, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu và được bắt đầu bằng cụm từ hợp tác xã; tên, biểu tượng của hợp tác xã phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được bảo hộ theo quy định của pháp luật.

– Trụ sở chính của hợp tác xã vận tải phải trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên đường, phố, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

LTL rất hân hạnh cung cấp cho Quý khách hàng các thông tin nhằm mục đích tham khảo như trên.

Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn miễn phí cho các thắc mắc và trường hợp cụ thể của mình.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

One Reply to “Đăng ký hợp tác xã vận tải 2018”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *