Công ty kinh doanh vận tải 2020

Công ty kinh doanh vận tải 2020

Trước hết, bởi vì ngành nghề kinh doanh vận tải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Cho nên, bạn cần phải tiến hành một số bước nhất định để thành lập công ty kinh doanh vận tải chứ không đơn thuần là sau khi thành lập doanh nghiệp là doanh nghiệp có thể đi vào hoạt động ngay. Việc xin giấy phép con nhằm kinh doanh vận tải là một thủ tục quan trọng, đảm bảo tính pháp lý cho doanh nghiệp.

Bước 1: Thành lập công ty

Hiện nay, Luật doanh nghiệp 2014, có quy định về 5 loại hình doanh nghiệp:

 1. Công ty cổ phần
 2. Công ty TNHH MTV
 3. Công ty TNHH hai thành viên trở lên
 4. Công ty hợp danh
 5. Doanh nghiệp tư nhân

Bên cạnh đó theo quy định tại Điều 3, Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô như sau: Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: “Đơn vị kinh doanh vận tải bao gồm: Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải bằng xe ô tô”.

Tùy vào từng nhu cầu và điều kiện kinh doanh mà bạn có thể tiến hành đăng ký thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh sao cho phù hơp.

Bước 2: Xin giấy phép đăng ký kinh doanh vận tải.

Ở bước này, bạn nộp một bộ hồ sơ bao gồm những giấy tờ theo quy định tại Khoản 1,2 Điều 18, Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô như sau:

Hồ sơ đề nghi cấp giấy phép kinh doanh vận tải bao gồm những giấy tờ sau:

 • Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải bao gồm:
 • a) Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu quy định;
 • b) Bản sao văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải;
 • c) Bản sao hoặc bản chính Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông (áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi, vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, vận tải hành khách sử dụng hợp đồng điện tử).
 • Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh đối với hộ kinh doanh vận tải gồm:
 • a) Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu quy định;
 • b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Lắp thiết bị giám sát hành trình và xin cấp phù hiệu

Theo quy định tại Điều 12. Quy định về thiết bị giám sát hành trình của xe như sau:

 • Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa và xe trung chuyển phải lắp thiết bị giám sát hành trình.
 • Thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô phải tuân thủ theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt, hoạt động liên tục trong thời gian xe tham gia giao thông.
 • Thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô phải bảo đảm tối thiểu các yêu cầu sau đây:
 • a) Lưu trữ và truyền dẫn các thông tin gồm: Hành trình, tốc độ vận hành, thời gian lái xe liên tục về hệ thống dữ liệu giám sát hành trình của Bộ Giao thông vận tải (Tổng cục Đường bộ Việt Nam);
 • b) Thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của xe được sử dụng trong quản lý nhà nước về hoạt động vận tải, quản lý hoạt động của đơn vị kinh doanh vận tải và được kết nối, chia sẻ với Bộ Công an (Cục Cảnh sát giao thông), Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) để thực hiện quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông; an ninh, trật tự; thuế.
 • Tổng cục Đường bộ Việt Nam lưu trữ dữ liệu vi phạm của các phương tiện trong thời gian 03 năm.
 • Đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình để đảm bảo cung cấp được các thông tin theo quy định tại điểm a khoản 3 của Điều này.
 • Đơn vị kinh doanh vận tải và lái xe kinh doanh vận tải không được sử dụng các biện pháp kỹ thuật, trang thiết bị ngoại vi, các biện pháp khác để can thiệp vào quá trình hoạt động, phá (hoặc làm nhiễu) sóng GPS, GSM hoặc làm sai lệch dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô. Trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, lái xe phải sử dụng thẻ nhận dạng lái xe của mình để đăng nhập thông tin qua đầu đọc thẻ của thiết bị giám sát hành trình của xe và đăng xuất khi kết thúc lái xe để làm cơ sở xác định thời gian lái xe liên tục và thời gian làm việc trong ngày.

Sau khi có giấy phép kinh doanh vận tải xong, bạn cần phải tiến hành lắp thiết bị giám sát hành trình. Sau đó bạn chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm những loại giấy tờ sau theo quy định tại khoản 5, Điều 22,  Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô như sau:

 • Hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu phải đảm bảo đủ các thành phần như sau:
 • a) Giấy đề nghị cấp phù hiệu theo mẫu quy định tại Phụ lục V của Nghị định này;
 • b) Bản sao giấy đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận giấy đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký. Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải thì xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh.
 • Trình tự, thủ tục cấp phù hiệu
 • a) Đơn vị kinh doanh vận tải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu đến Sở Giao thông vận tải nơi đã cấp Giấy phép kinh doanh cho đơn vị. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp phù hiệu thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;
 • b) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ đúng quy định, Sở Giao thông vận tải cấp phù hiệu cho các xe theo đề nghị của đơn vị kinh doanh vận tải. Trường hợp từ chối không cấp, Sở Giao thông vận tải trả lời bằng văn bản hoặc trả lời thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do.

Như vây, thủ tục đăng ký để thành lập công ty vận tải có thể nói là phức tạp hơn so với thành lập công ty bình thường. Đây cũng là đặc thù của ngành kinh doanh vận tải nói riêng cũng như các ngành nghề kinh doanh có điều kiện nói chung: phải tiến hành xin giấy phép con sau khi đăng ký.

https://tuvanltl.com/phu-hieu-xe-cho-khach/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *