Chứng chỉ hành nghề công ty

Chứng chỉ hành nghề công ty

Chứng chỉ hành nghề công ty chính là một cách gọi khác của Chứng chỉ hành nghề. Vậy chứng chỉ hành nghề là gì và được đòi hỏi trong trường hợp nào? Cần lưu ý những điểm gì liên quan đến chứng chỉ hành nghề công ty khi thành lập doanh nghiệp?

Chứng chỉ hành nghề công ty là gì?

Chứng chỉ hành nghề là một văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc hội nghề nghiệp cấp cho cá nhân có đủ trình độ chuyên và kinh nghiệm nghề nghiệp theo quy trình và quy định của pháp luật để hoạt động trong một lĩnh vực, ngành nghề nhất định. Tùy thuộc tính chất, nhu cầu quản lý của nhà nước xác định cụ thể những ngành nghề mà người hoạt động trong ngành nghề đó phải có chứng chỉ hành nghề. Doanh nghiệp kinh doanh theo quy định phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

Ai là người phải đáp ứng điều kiện về chứng chỉ hành nghề công ty?

Tùy ngành nghề và theo quy định của pháp luât, không nhất thiết tất cả các thành viên, cổ đông của doanh nghiệp hoặc cả thành viên công ty và nhân viên, người phụ trách chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề. Điều này phụ thuộc vào từng quy định cụ thể của các cơ quan chuyên ngành. Cụ thể sẽ có các trường hợp phổ biến như sau:

  • Yêu cầu giám đốc doanh nghiệp hoặc người đứng đầu có sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề.
  • Yêu cầu giám đốc và ít nhất một cán bộ chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề.
  • Ít nhất một cán bộ chuyên môn theo quy định phải có chứng chỉ hành nghề.

Lưu ý khác

Hiện nay, Sở Kế hoạch đầu tư các tỉnh đã ban hành danh mục ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề công ty, Quý khách hàng có thể tham khảo để biết rõ ngành nghề nào yêu cầu chứng chỉ hành nghề công ty trước khi tiến hành thành lập doanh nghiệp.

Cần lưu ý rằng, tại bước thành lập công ty, theo quy định của luật mới, doanh nghiệp không bắt buộc phải chứng minh doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện về chứng chỉ hành nghề. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận kinh doanh, nếu doanh nghiệp có phát sinh hoạt động kinh doanh ngành nghề có yêu cầu chứng chỉ phải đáp ứng điều kiện về chứng chỉ hành nghề trong quá trình thanh tra, kiểm tra thuộc sự quản lý của cơ quan chuyên ngành cụ thể.

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Chứng chỉ hành nghề công ty nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultants.

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *