Thủ tục xin Giấy phép lao động cho quản lý, giám đốc điều hành nước ngoài

Thủ tục xin Giấy phép lao động cho quản lý, giám đốc điều hành nước ngoài

Một lượng lớn người lao động là quản lý, giám đốc điều hành người nước ngoài đang làm việc tại Tp.Hồ Chí Minh. Trừ trường hợp, người quản lý, giám đốc cũng chính là chủ đầu tư, là thành viên góp vốn/ cổ đông trong Giấy chứng nhận đầu tư, hoặc vào Việt Nam làm việc dưới 30 ngày và thời gian cộng dồn không quá 90 ngày trong 01 năm, các trường hợp còn lại đều phải xin Giấy phép lao động.

Vị trí quản lý, giám đốc điều hành nước ngoài theo quy định tại Nghị định 11/2016/NĐ-CP đã được mở rộng hơn Nghị định 102/2013/NĐ-CP. Cụ thể:

a) Nhà quản lý là người quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp hoặc là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức;

b) Giám đốc điều hành là người đứng đầu và trực tiếp điều hành đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Thủ tục xin giấy phép lao động cho quản lý, giám đốc điều hành nước ngoài gồm mấy bước:

Bước 1: Đăng ký sử dụng lao động cho quản lý, giám đốc điều hành nước ngoài và được sự chấp thuận của Sở Lao động Thương binh Xã hội;

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ xin Giấy phép lao động cho quản lý, giám đốc điều hành nước ngoài và nộp tại cơ quan có thẩm quyển;

Cơ quan tiếp nhận và thời gian xử lý Thủ tục xin Giấy phép lao động cho quản lý, giám đốc điều hành nước ngoài:

  • 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động,
  • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài Trường hợp không cấp giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Nếu không thuộc trường hợp được miễn Giấy phép lao động được quy định tại Điều 7 Nghị định 11/2016/NĐ-CP mà không thực hiện xin Giấy phép lao động thì sẽ bị trục xuất theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Trục xuất người lao động nước ngoài:

1. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động hoặc không có văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định này (sau đây viết tắt là người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động) bị trục xuất theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị cơ quan công an trục xuất đối với trường hợp người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động.

Trường hợp tổ chức và cá nhân phát hiện người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động thì thông báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, nơi người đó làm việc.

3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày xác định người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị cơ quan công an trục xuất người lao động nước ngoài đó.

Dịch vụ làm Work Permit cho người nước ngoài

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Thủ tục xin Giấy phép lao động cho quản lý, giám đốc điều hành nước ngoài nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultants.

Đừng ngại ngần liên hệ chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho trường hợp cụ thể của mình.

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *