Dịch vụ làm Work Permit cho người nước ngoài

Dịch vụ làm Work Permit cho người nước ngoài Người nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam nếu không thuộc các trường hợp miễn làm Work permit thì cần phải chuẩn bị các Giấy tờ, tài liệu cần thiết để làm Work permit tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  Nghị định 11/2016/NĐ-CP có … Đọc tiếp Dịch vụ làm Work Permit cho người nước ngoài