Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

Khi thực hiện chuyển đổi địa điểm của công ty sang một địa điểm khác với một địa chỉ mới, công ty phải có nghĩa vụ thực hiện thủ tục thay đổi địa điểm doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước. Tuy nhiên trình tự thủ tục thực hiện như thế nào, chúng tôi sẽ sơ lược qua trình tự thủ tục thay đổi địa điểm doanh nghiệp như sau:

1. Lưu ý khi thực hiện thủ tục thay đổi địa điểm doanh nghiệp.

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 40 Nghị định 78/2015/NĐ-CP: Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.
  • Căn cứ Khoản 4 Điều 40 Nghị định 78/2015/NĐ-CP: Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

2. Trình tự thủ tục thay đổi địa điểm doanh nghiệp.

Đối với trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký:

  • Bước 1: Gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký và các giấy tờ liên quan được quy định chi tiết tại Khoản 2 Điều 40 Nghị Định 78/2015/NĐ-CP, đóng phí.
  • Bước 2: Chuyên viên xét duyện hồ sơ và giao biên nhận.
  • Bước 3: Nhận biên nhận, xem thời gian trên biên nhận, nhận kết quả.

Đối với trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký:

  • Bước 1: Gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký và các giấy tờ liên quan được quy định chi tiết tại Khoản 3 Điều 40 Nghị Định 78/2015/NĐ-CP, đóng phí.
  • Bước 2: Chuyên viên xét duyện hồ sơ và giao biên nhận.
  • Bước 3: Nhận biên nhận, xem thời gian trên biên nhận, nhận kết quả.

https://tuvanltl.com/xin-giay-phep-kinh-doanh-ho-ca-the-o-dau/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể của mình.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

2 Replies to “Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *