Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty 2018

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty 2018

Vấn đề tư vấn: Tôi là Hoàng Anh, hiện công ty của tôi là Công ty TNHH 1 thành viên muốn đổi địa điểm công ty sang một địa điểm mới, hiện tại thì chưa xác định được địa điểm chuyển tới nhưng tôi muốn hỏi trước qua về việc khi đổi địa điểm doanh nghiệp thì có phải trải qua thủ tục gì không và thủ tục đó như thế nào?

Chuyên viên tư vấn:

1. Khi doanh nghiệp thay đổi địa điểm thì có cần trải qua thủ tục gì không?

Việc thay đổi địa điểm là một nội dung thay đổi phổ biến. Việc thay đổi này doanh nghiệp không thể thực hiện tùy tiện. Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014 quy định, khi doanh nghiệp thay đổi địa điểm trụ sở doanh nghiệp thì phải thực hiện đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp với cơ quan quản lý có thẩm quyền.

2. Các loại trường hợp thay đổi địa chỉ doanh nghiệp.

Có hai loại trường hợp thay đổi địa chỉ doanh nghiệp như sau:

 • Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký.
 • Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

3. Trình thủ tục thay đổi địa chỉ doanh nghiệp như thế nào?

Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ doanh nghiệp theo trình tự như sau:

Bước 1:  Doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

Bước 2:

 • Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký.
  • Gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký và các giấy tờ liên quan được quy định chi tiết tại Khoản 2 Điều 40 Nghị Định 78/2015/NĐ-CP, đóng phí.
  • Chuyên viên xét duyện hồ sơ và giao biên nhận.
  • Nhận biên nhận.
 • Đối với trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký:
  • Gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký và các giấy tờ liên quan được quy định chi tiết tại Khoản 3 Điều 40 Nghị Định 78/2015/NĐ-CP, đóng phí.
  • Chuyên viên xét duyện hồ sơ và giao biên nhận.
  • Nhận biên nhận.

4. Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ doanh nghiệp gồm những gì?

Trường hợp công ty anh là công ty TNHH 1 thành viên, Hồ sơ thay đổi địa chỉ doanh nghiệp cũng chia làm hai loại:

 • Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký thì hồ sơ gồm:
  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cụ thể là thông báo về việc thay đổi địa chỉ công ty.
  • Quyết định quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
  • Giấy ủy quyền nếu cần.
 • Đối với trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký:
  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cụ thể là thông báo về việc thay đổi địa chỉ công ty.
  • Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;
  • Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
  • Quyết định quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
  • Giấy ủy quyền nếu cần.

https://tuvanltl.com/thu-tuc-thay-doi-dia-chi-cong-ty/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể của mình.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

One Reply to “Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty 2018”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *