Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận

Câu hỏi: Công ty tôi là công ty TNHH hai thành viên có trụ sở tại quận 2, Tp.Hồ Chí Minh. Nay tôi muốn chuyển địa điểm kinh doanh sang địa chỉ khác nhưng cũng ở tại quận 2 thì có cần phải làm thủ tục thông báo không?

Chuyên viên tư vấn: Cảm ơn câu hỏi bạn đã gửi về cho chúng tôi. Với trường hợp của bạn LTL xin tư vấn như sau:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, dù doanh nghiệp có chuyển trụ sở cùng quận hay khác quận cũng đều phải làm thủ tục thông báo với cơ quan có liên quan. Cụ thể là cơ quan thuế và cơ quan đăng ký doanh nghiệp.

Theo Khoản 2 Điều 40 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, Việc chuyển địa chỉ trụ sở chính trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được quy định như sau:

2. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Khi nhận Giấy đề nghị, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Từ quy định trên, trước khi thay đổi địa chị trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

Đối với sở Kế hoạch và đầu tư, doanh nghiệp tiến hành làm thủ tục thông báo việc thay đổi trụ sở chính theo trình tự:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

Hồ sơ thông báo thay đổi địa điểm kinh doanh bao gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, trong thông báo phải có các nội dung sau: Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số thuế); địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến; họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

– Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi trụ sở công ty cung quận.

– Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi địa chỉ công ty cùng quận.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

Bước 3: Trả kết quả.

Sau 3 ngày làm việc nếu hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và đầu tư sẽ cấp giấy đăng ký doanh nghiệp mới cho doanh nghiệp.

Những lưu ý khi thay đổi địa chỉ công ty:

  • Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.
  • Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.
  • Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới.
  •  Việc thay đi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không làm thay đi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

https://tuvanltl.com/dieu-kien-thanh-lap-ho-kinh-doanh/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *