Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần

Bạn muốn thay đổi địa chỉ của công ty cổ phần? Bạn không biết trình tự thủ tục ra sao? Chúng tôi sẽ giúp bạn rõ hơn về các trình tự thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần sau đây.

1. Khi thực hiện thay đổi địa chỉ công ty cổ phần bạn cần lưu ý điều gì ?

Bạn cần lưu ý rằng:

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh ngh iệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

Nấu bạn không thực hiện điều này doanh nghiệp bạn có thể bị phạt hành chính. Ngoài ra cần nhở rằng Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

2. Bạn muốn thay đổi địa chỉ công ty sang nơi khác trong phạm vi tỉnh nơi bạn đã đăng ký thì phải làm thủ tục gì ?

Đối với trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký bạn cần tuân theo các thủ tục sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ gồm:

Thông báo chuyển địa điểm công ty gồm các nội dung sau:

  • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
  • Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;
  • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông. Lưu ý: Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký, nộp phí.

Bước 3: Truyên viên xét duyện hồ sơ và giao biên nhận.

Bước 3: Nhận biên nhận.

3. Bạn muốn thay đổi địa chỉ công ty sang tỉnh, thành phố khác tỉnh, thành phố nơi ban đầu bạn đã đăng ký thì phải làm thủ tục gì ?

Đối với trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký bạn cần tuân theo các thủ tục sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ gồm

Thông báo chuyển địa điểm công ty gồm các nội dung sau:

  • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
  • Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;

Danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối;

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

Bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới, nộp lệ phí.

Bước 3: Chuyên viên xét duyện hồ sơ và giao biên nhận.

Bước 4: Nhận biên nhận.

https://tuvanltl.com/xin-giay-phep-kinh-doanh-ho-ca-the-o-dau/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể của mình.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *