Thủ tục đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

Thủ tục đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

Để khai sinh ra một công ty cổ phần trên thị trường, bạn cần tiến hành thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần. Thủ tục này được quy định cụ thể tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

Theo quy định tại Điều 22 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

Điều 22. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần và công ty hợp danh

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức.
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
 • a) Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;
 • b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;
 • c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.”

Theo quy định trên thì hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần bao gồm những loại giấy tờ sau:

 1. Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần
 2. Điều lệ của công ty cổ phần;
 3. Danh sách cổ đông sáng lập của công ty cổ phần
 4. Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
 5. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức
 6. Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực của các cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài; những người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức và người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):

– Cổ đông là cá nhân/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức/người được ủy quyền thực hiện thủ tục:

+ Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

+ Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

– Cổ đông là tổ chức: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương.

– Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

 1. Bản sao Văn bản ủy quyền cho cá nhân đại diện cho cổ đông là tổ chức;
 2. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

Như vậy, thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần bao gồm những loại giấy tờ như trên. Nhìn chung, thủ tục thành lập công ty cổ phần có tính phức tạp hơn so với công ty TNHH. Vì vậy, bạn cần tiến hành theo đúng quy định để thành lập công ty cổ phần một cách nhanh chóng và dễ dàng.

https://tuvanltl.com/thu-tuc-mo-trung-tam-day-them-2/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

2 Replies to “Thủ tục đăng ký kinh doanh công ty cổ phần”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *