Thủ tục mở trung tâm dạy thêm

Thủ tục mở trung tâm dạy thêm

Trung tâm dạy thêm là nơi diễn ra các hoạt động dạy thêm, học thêm cho các học sinh có nhu cầu ôn luyện kiến thức nhằm đạt kết quả tốt hơn trong học tập, thi cử. Hiện nay, các trung tâm dạy thêm xuất hiện ngày càng nhiều phù hợp với mong muốn kèm cặp con cái học hành hiệu quả sau giờ chính khóa của hầu hết phụ huynh. Tuy nhiên, không phải trung tâm dạy thêm nào cũng hoạt động một cách hợp pháp, có nguy cơ bị xử phạt khi cơ quan nhà nước tiến hành thanh tra, kiểm tra. Việc quy định bắt buộc tiến hành thủ tục thành lập trung tâm dạy thêm cũng là một trong những biện pháp để cơ quan có thẩm quyền quản lý và kiểm soát hoạt động dạy thêm, học thêm hiện nay.

Cụ thể, theo quy định tại Khoản 1 Khoản 2 Điều 7 Nghị định 138/2013/NĐ-CP, hoạt động dạy thêm của cá nhân, tổ chức có thể bị xử phạt hành chính khi có một trong các hành vi sau:

Điều 7. Vi phạm quy định về dạy thêm

 1. Phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về dạy thêm theo các mức phạt sau đây:

a) Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức hoạt động dạy thêm không đảm bảo cơ sở vật chất theo quy định;

b) Từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức hoạt động dạy thêm không đúng đối tượng;

c) Từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức hoạt động dạy thêm không đúng nội dung đã được cấp phép;

d) Từ 6.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức hoạt động dạy thêm khi chưa được cấp phép.

 1. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép dạy thêm từ 6 đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động dạy thêm từ 12 đến 24 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều này.”

Như vậy, chế tài xử phạt đối với hành vi tiến hành tổ chức hoạt động dạy thêm khi không có giấy phép là khá nặng. Vì vậy, để tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm một cách đúng pháp luật không bị xử phạt, thì bạn cần tiến hành thủ tục theo Điều 12 Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT:

Điều 12. Hồ sơ cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm

 • Đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường:
 • a) Tờ trình xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;
 • b) Danh sách trích ngang người đăng ký dạy thêm đảm bảo các yêu cầu tại Điều 8 quy định này.
 • c) Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm; địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm; mức thu và phương án chi tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.
 • Đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường:
 • a) Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, trong đó cam kết với Uỷ ban nhân dân cấp xã về thực hiện các quy định tại Khoản 1, Điều 6 quy định này;
 • b) Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;
 • c) Đơn xin dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm và có xác nhận theo quy định tại Khoản 5, Điều 8 quy định này;
 • d) Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;
 • đ) Giấy khám sức khoẻ do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên hoặc Hội đồng giám định y khoa cấp cho người tổ chức dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;
 • e) Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm, địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm, mức thu tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.”

Sau khi được cấp phép hoạt động, bạn cần thực hiện các nguyên tắc như sau:

Điều 3. Nguyên tắc dạy thêm, học thêm

1. Hoạt động dạy thêm, học thêm phải góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách của học sinh; phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và không gây nên tình trạng vượt quá sức tiếp thu của người học.

2. Không cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá để đưa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá.

3. Đối tượng học thêm là học sinh có nhu cầu học thêm, tự nguyện học thêm và được gia đình đồng ý; không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc gia đình học sinh và học sinh học thêm.

4. Không tổ chức lớp dạy thêm, học thêm theo các lớp học chính khóa; học sinh trong cùng một lớp dạy thêm, học thêm phải có học lực tương đương nhau; khi xếp học sinh vào các lớp dạy thêm, học thêm phải căn cứ vào học lực của học sinh.

5. Tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm phải chịu trách nhiệm về các nội dung đăng ký và xin phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

https://tuvanltl.com/thu-tuc-mua-ban-cong-ty-tnhh-2-thanh-vien/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline090.145.1945
Emailtuvanltl@gmail.com