Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải

Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải

Đối với vấn đề cấp lại giấy phép kinh doanh chúng ta cần biết cấp lại trong trường hợp nào? Và mỗi trường hợp, thủ tục được cấp lại như thế nào.

Theo Điều 22 NĐ 86/2014/NĐ-CP quy định về việc giấy phép kinh doanh được cấp lại trong các trường hợp sau:

  • Giấy phép kinh doanh bị mất;
  • Giấy phép kinh doanh bị hư hỏng;
  • Giấy phép kinh doanh có sự thay đổi nội dung liên quan đến nội dung của giấy phép kinh doanh;
  • Giấy phép kinh doanh hết thời hạn ghi trong giấy phép.

Về thủ tục được cấp lại NĐ 86/2014/NĐ-CP quy định như sau:

Tại khoản 2 Điều 22 NĐ 86/2014/NĐ-CP quy định đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép kinh doanh hết hạn thì việc cấp lại giấy phép kinh doanh được thực hiện như cấp lần đầu.

Về thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lần đầu được quy định tại khoản 1 Điều 22 NĐ 86/2014/NĐ-CP như sau:

Đơn vị kinh doanh vận tải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh đến cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh.

Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời phê duyệt Phương án kinh doanh kèm theo. Trường hợp không cấp Giấy phép kinh doanh thì cơ quan cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện tại trụ sở cơ quan hoặc qua đường bưu điện

Đối với trường hợp giấy phép kinh doanh bị mất, thủ tục cấp lại được quy định tại khoản 3 Điều 22 NĐ 86/2014/NĐ-CP như sau:

 Đơn vị kinh doanh vận tải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh đến cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh.

Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh kiểm tra, xác minh, cấp lại Giấy phép kinh doanh. Trường hợp không cấp lại Giấy phép kinh doanh thì cơ quan cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện tại trụ sở cơ quan hoặc qua đường bưu điện.

LTL rất hân hạnh cung cấp cho Quý khách hàng các thông tin nhằm mục đích tham khảo như trên.

Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn miễn phí cho các thắc mắc và trường hợp cụ thể của mình.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *