Thế nào là xe không kinh doanh vận tải 2018?

Thế nào là xe không kinh doanh vận tải 2018

Tại khoản 1, 2, 3  Điều 3 của NĐ 86/2014/NĐ-CP có đưa ra định nghĩa cũng như phân biệt các loại hình kinh doanh vận tải như sau:

“1. Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là việc sử dụng xe ô tô vận tải hàng hóa, hành khách trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi; bao gồm kinh doanh vận tải thu tiền trực tiếp và kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp.”

kinh doanh vận tải thu tiền trực tiếp là hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trong đó đơn vị kinh doanh vận tải cung cấp dịch vụ vận tải và thu cước phí vận tải trực tiếp từ khách hàng”.

Kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp là hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trong đó đơn vị kinh doanh vừa thực hiện công đoạn vận tải, vừa thực hiện ít nhất một công đoạn khác trong quá trình từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc dịch vụ và thu cước phí vận tải thông qua doanh thu từ sản phẩm hoặc dịch vụ đó”

Với các định nghĩa trên có lòng để phân biệt đâu là xe không kinh doanh vận tải và xe kinh doanh vận tải. Cá nhân mua xe về vận chuyển nội bộ sử dụng vào mục đích cá nhân cũng nhọc nhằn trong việc xem xét xe mình là xe kinh doanh hay không để thực hiện các yêu cầu của pháp luật. Có lẽ việc các chủ thể xác định được xe kinh doanh hay không thông qua việc có giấy đăng ký kinh doanh vận tải hay không. Tuy nhiên, tại khoản 1 Điều 50 TT 63/2014/TT-BGTVT cũng đưa ra quy định đối với việc cấp giấy phép kinh doanh đối với xe kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp như sau:

“Đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa không thu tiền trực tiếp phải được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thuộc một trong các đối tượng sau đây:

  1. a) Sử dụng phương tiện để vận chuyển hàng nguy hiểm theo quy định của Chính phủ về danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm và thẩm quyền cấp phép vận chuyển hàng nguy hiểm.
  2. b) Sử dụng phương tiện để vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng theo quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ.
  3. c) Có từ 05 xe trở lên.
  4. d) Sử dụng phương tiện có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông từ 10 tấn trở lên để vận chuyển hàng hóa.

Với những quy định hiện hành khó phân biệt được đâu là xe kinh doanh vận tải và không kinh doanh vận tải.

Trên đây là một số quy định chung liên quan đến đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline: 0902.990.954
Email: infotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *