Thay đổi giấy phép kinh doanh vận tải

Thay đổi giấy phép kinh doanh vận tải

Thay đổi Giấy phép kinh doanh vận tải là một hoạt động phổ biến khi doanh nghiệp/ đơn vị kinh doanh vận tải có sự thay đổi trong quá trình hoạt động. Ví dụ: Thay đổi tên Công ty, thay đổi địa điểm trụ sở chính, thay đổi người đại diện pháp luật…

Thay đổi giấy phép kinh doanh vận tải

Giấy phép kinh doanh vận tải là một loại giấy phép con được cấp cho đơn vị vận tải thể hiện đơn vị này đã đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật để được hoạt động trong lĩnh vực này. Các đơn vị sau thuộc đối tượng phải xin Giấy phép kinh doanh vận tải:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là việc sử dụng xe ô tô vận tải hàng hóa, hành khách trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi; bao gồm kinh doanh vận tải thu tiền trực tiếp và kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp.

2. Kinh doanh vận tải thu tiền trực tiếp là hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trong đó đơn vị kinh doanh vận tải cung cấp dịch vụ vận tải và thu cước phí vận tải trực tiếp từ khách hàng.

3. Kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp là hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trong đó đơn vị kinh doanh vừa thực hiện công đoạn vận tải, vừa thực hiện ít nhất một công đoạn kháctrong quá trình từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc dịch vụ và thu cước phí vận tải thông qua doanh thu từ sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

Giấy phép kinh doanh có giá trị 07 năm và được cấp lại trong trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh hết hạn.

Trường hợp cấp lại do có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh, thời hạn của Giấy phép kinh doanh mới không vượt quá thời hạn của Giấy phép đã được cấp trước đó.

Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh vận tải

Khi có sự thay đổi giấy phép kinh doanh liên quan đến các thông tin thể hiện trên Giấy phép đơn vị vận tải có thể thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh vận tải như sau::

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh trong đó nêu rõ lý do xin cấp lại theo mẫu do Bộ Giao thông vận tải quy định;

b) Giấy phép kinh doanh được cấp trước đó;

c) Tài liệu chứng minh sự thay đổi của những nội dung ghi trong Giấy phép kinh doanh quy định tại Khoản 3 Điều 20 Nghị định này (việc thay đổi liên quan đến nội dung nào thì bổ sung tài liệu về nội dung đó).

LTL rất hân hạnh cung cấp cho Quý khách hàng các nội dung tư vấn Thay đổi giấy phép kinh doanh vận tải nhằm mục đích tham khảo như trên.

Không có giấy phép kinh doanh vận tải

Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn miễn phí cho các thắc mắc và trường hợp cụ thể của mình.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

One Reply to “Thay đổi giấy phép kinh doanh vận tải”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *