Thay đổi giám đốc trung tâm ngoại ngữ

Thay đổi giám đốc trung tâm ngoại ngữ

1. Giám đốc trung tâm ngoại ngữ là ai?

 • Giám đốc trung tâm ngoại ngữ là người trực tiếp quản lý, điều hành tổ chức, bộ máy và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm.

2. Làm thế nào để thay đổi giám đốc trung tâm ngoại ngữ?

 • Giám đốc trung tâm ngoại ngữ cũng là người đại diện theo pháp luật của công ty. Vậy khi trung tâm ngoại ngữ thay đổi giám đốc trung tâm thì chính là thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Để thay đổi người đại diện theo pháp luật thì phải làm hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật gửi lên phòng đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh Nghiệp.
 • Căn cứ theo Điều 43 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần bao gồm các giấy tờ sau:
  • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
  • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;
  • Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty;
  • Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

3. Các bước thực hiện thay đổi giám đốc trung tâm ngoại ngữ.

 • Bước 1: Trung tâm chuẩn bị hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật bao gồm các giấy tờ nêu ở mục 3.
 • Bước 2: Trung tâm đến nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh, đóng lệ phí, khi chuyên viên kiểm tra hồ sơ đã đầy đủ giấy tờ theo quy định thì sẽ tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy biên nhận cho Trung tâm.
 • Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.

Mục đích cấp lý lịch tư pháp

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *