Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam cần những giấy tờ gì?

Người nước ngoài làm Việc Nam cần những giấy tờ gì? Hiện nay theo quy định tại Nghị định 11/2016/NĐ-CP, thì người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc 2 diện: Xin cấp Giấy phép Xem thêm

Người lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Người lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động Bên cạnh quy định người nước ngoài khi vào Việt Nam làm việc phải có giấy phép lao động, pháp luật lao động cũng đặt ra những trường hợp Xem thêm

Làm việc ở Việt Nam không có giấy phép lao động bị phạt bao nhiêu?

Làm việc ở Việt Nam không có giấy phép lao động bị phạt bao nhiêu? Người nước ngoài khi lao động tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động thì sẽ bị trục xuất ra khỏi lãnh thổ Xem thêm

Đối tượng nào được miễn Giấy phép lao động?

Đối tượng nào được miễn Giấy phép lao động? Bên cạnh việc quy định chặt chẽ đối với các trường hợp người lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc thì Bộ luật lao động và các văn bản Xem thêm