Nghị định xử phạt không có giấy phép kinh doanh

 Nghị định xử phạt không có giấy phép kinh doanh

Hành vi không có giấy phép kinh doanh là hành vi phạm trật tự quản lý lĩnh vực kế hoạch đầu tư. Vì vậy, cá nhân/tổ chức vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 50/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ.

Theo đó, điều 1 và điều 2, Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về đổi tượng và phạm vi điều chỉnh của Nghị định này cụ thể:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

 • Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt, vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
 • Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư quy định tại Nghị định này bao gồm các hành vi sau:
 • a) Vi phạm quy định trong lĩnh vực quản lý và sử dụng vốn đầu tư công;
 • b) Vi phạm quy định trong hoạt động đầu tư tại Việt Nam và hoạt động đầu tư ra nước ngoài;
 • c) Vi phạm quy định trong lĩnh vực quản lý đấu thầu;
 • d) Vi phạm quy định trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
 • Các hành vi vi phạm hành chính khác liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư chưa được quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định tại các Nghị định khác của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan.

Điều 2. Đối tượng bị xử phạt

Đối tượng áp dụng của Nghị định này bao gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.”

Còn về hành vị không có giấy phép đăng ký kinh doanh thì sẽ bị áp dụng chế tài xử phạt theo quy định tại khoản 1, điều 41, Nghị định 50/2016/NĐ-CP:

“1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

 • a) Đăng ký kinh doanh nhiều hơn một hộ kinh doanh;
 • b) Không báo cáo tình hình kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện;
 • c) Thường xuyên sử dụng từ 10 lao động trở lên;
 • d) Hộ kinh doanh buôn chuyến, hộ kinh doanh lưu động kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhưng không thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh;
 • đ) Thành lập hộ kinh doanh do những người không được quyền thành lập;
 • e) Không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định

Như vậy, Nghị định mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền để áp dụng xử phạt hành vị không có giấy phép đăng ký kinh doanh là Nghị định 50/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực kế hoạch đầu tư. Cá nhân/tổ chức cần tham thảo trong trường hợp cần thiết nhằm đảm bảo quyền, lợi ích của mình.

https://tuvanltl.com/xu-phat-ve-hanh-vi-khong-co-giay-phep-kinh-doanh/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *