Mua bán công ty cổ phần

Mua bán công ty cổ phần

Hiện tại pháp luật không quy định về hoạt động mua bán công ty cổ phần. Thực chất của họat động mua bán công ty cổ phần là hoạt động chuyển nhượng cổ phần. Khi cá nhân muốn tham gia vào hoạt động của công ty cổ phần có thể nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập khi được cho phép. Việc các bên chuyển nhượng cổ phần được tiến hành như sau:

– Các bên ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần;

– Lập biên bản xác nhận về việc đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng cổ phần;

– Tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông để thông qua việc chuyển nhượng cổ phần;

– Chỉnh sửa, bổ sung thông tin trong Sổ đăng ký cổ đông của công ty;

– Đăng ký thay đổi cổ đông theo quy định của pháp luật.

Sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập, tiến hành làm thủ tục đăng ký thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập. Trình tự, thủ tục được tiến hành như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

Thành phần hồ sơ chuyển đổi bao gồm:

– Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập;

– Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi cổ đông sáng lập của Đại hội đồng cổ đông;

– Bản sao biên bản họp về việc thay đổi cổ đông sáng lập của Đại hội đồng cổ đông;

– Danh sách các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi.

– Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các giấy tờ chứng thực việc hoàn tất chuyển nhượng;

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của tất cả các thành viên, người đại diện theo pháp luật:

Đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

Đối với cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Hộ chiếu; giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

Nếu thành viên là tổ chức: quyết định thành lập; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế).

– Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

Bước 2: Nộp hồ sơ.

Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và yêu cầu bổ sung, sửa đổi (nếu có).

Bước 3: Trả kết quả

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

https://tuvanltl.com/quy-dinh-ve-chuyen-doi-loai-hinh-doanh-nghiep-2/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *