Mẫu hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân

Mẫu hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân

Hoạt động M&A dưới góc nhìn của Luật đầu tư 2014 là một hình thức đầu tư trực tiếp bao gồm đầu tư sáp nhập và mua lại doanh nghiệp, mua phần vốn góp hoặc cổ phần để tham gia quản lý công ty. Mua bán doanh nghiệp tư nhân cũng là một trong những hình thức đó.

 1. Quyền mua bán doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp (Khoản 1 Điều 183 Luật doanh nghiệp 2014).

Khoản 1 Điều 187 Luật doanh nghiệp 2014 quy định: “Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác.

 1. Mẫu hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân

Về cơ bản, pháp luật không quy định mẫu hợp đồng chuẩn cho hoạt động mua bán doanh nghiệp tư nhân, tuy nhiên, loại hợp đồng này thường bao gồm những mục và nội dung dưới đây:

BÊN BÁN (Bên A): [Thông tin cá nhân của bên bán]

BÊN MUA (Bên B): [Thông tin cá nhân của bên mua]

Cùng thoả thuận và nhất trí ký kết hợp đồng mua bán Doanh nghiệp tư nhân……… với các điều khoản và điều kiện sau:

ĐIỀU 1: Đối tượng mua bán

 • Tên Doanh nghiệp:…..Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……. do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư ……… cấp ngày …………..
 • Địa chỉ trụ sở: …………………………
 • Ngành, nghề đã đăng ký kinh doanh: ……………………… ………………………
 • Vốn đầu tư ban đầu: ……………. VNĐ (……………….)

ĐIỀU 2. Giá bán

ĐIỀU 3. Thanh toán

 • Phương thức thanh toán: …..
 • Thời hạn thanh toán: …..

ĐIỀU 4: Quyền và nghĩa vụ của các bên

4.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

4.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

ĐIỀU 5: Phạt hợp đồng

 • Phạt chậm thanh toán: …
 • Phạt chậm bàn giao Doanh nghiệp: ….

ĐIỀU 6: Điều khoản tranh chấp

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu giữa các bên có xảy ra tranh chấp thì tranh chấp đó trước hết sẽ được giải quyết bằng ……..

ĐIỀU 7: Sửa đổi, bổ sung hợp đồng

Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có vấn đề gì phát sinh mà chưa được quy định trong Hợp đồng này thì các bên có thể cùng nhau thoả thuận bổ sung, sửa đổi nội dung hợp đồng.

ĐIỀU 8: Hiệu lực của Hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày….và chấm dứt khi…..

ĐIỀU 9: Điều khoản cuối cùng

 • Các bên có nghĩa vụ tôn trọng các điều khoản đã được cam kết trong hợp đồng và cùng nhau thực hiện nội dung hợp đồng này trên cơ sở thiện chí và hợp tác.
 • Hợp đồng được lập thành …… bản bằng tiếng Việt và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ……. bản.

Trên đây là một số quy định chung, cơ bản nhất về Mẫu hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *