Mẫu đăng ký tạm trú cho người nước ngoài 2018

Mẫu đăng ký tạm trú cho người nước ngoài 2018

Khi người nước ngoài vào Việt Nam, lưu trú tại một địa điểm nào đó, thì chủ cơ sở lưu trú phải tiến hành khai báo tạm trú với cơ quan có thẩm quyền thông qua phiếu khai báo hoặc trang thông tin điện tử. Việc khai báo tạm trú thông qua phiếu khai báo được thực hiện như sau:

Người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam phải thông qua người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú để khai báo tạm trú với Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi có cơ sở lưu trú.

Người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú có trách nhiệm ghi đầy đủ nội dung mẫu phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài và chuyển đến Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi có cơ sở lưu trú trong thời hạn 12 giờ, đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa trong thời hạn là 24 giờ kể từ khi người nước ngoài đến cơ sở lưu trú.

Phiếu khai báo tạm trú này sẽ do cơ sở lưu trú cung cấp ban hành kèm theo Thông tư 04/2015/TT-BCA. Trong phiếu khai báo tạm trú cung cấp các thông tin về người nước ngoài sau:

Các thông tin cá nhân như họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, quốc tịch.

Các thông tin về hộ chiếu như Loại, số hộ chiếu (ghi rõ loại hộ chiếu phổ thông, công vụ, ngoại giao…); Loại, thời hạn, số, ngày cấp, cơ quan cấp thị thực (cần ghi rõ các thông tin trên, nếu nhập cảnh theo diện miễn thị thực thì ghi “Miễn thị thực”, nhập cảnh bằng giấy tờ khác thì ghi rõ theo thứ tự: Loại giấy tờ (thị thực, thẻ tạm trú, giấy miễn thị thực, thẻ ABTC), số, thời hạn, ngày cấp, cơ quan cấp;

Vấn đề nhập cảnh như ngày, cửa nhập cảnh (ghi rõ ngày, tháng, năm, cửa khẩu nhập cảnh lần gần nhất); mục đích nhập cảnh (ghi rõ mục đích nhập cảnh là gì: thăm thân, du lịch, du học…).

Thời hạn tạm tú, ghi rõ tạm trú từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm.

Điều kiện để người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể của mình.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *