Mất khả năng chi trả là gì?

Mất khả năng chi trả là gì?

1. Mất khả năng chi trả là gì?

Mất khả năng chi trả là hiện tượng một cá nhân, tổ chức nào đó không còn đủ tiền bạc, tài sản để chi trả những khoản vay, khoản nợ của họ.

Theo quy định của Luật Phá sản 2014 ta có thể hiểu mất khả năng chi trả chính là mất khả năng thanh toán:

Mất khả năng thanh toán là hiện tượng một doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.

Có thể thấy ở Luật Phá sản 2014 chỉ giới hạn hiện tượng mất khả năng chi trả vào hai đối tượng là doanh nghiệp và hợp tác xã còn các đối tượng khác như cá nhân thì không áp dụng hiện tượng này.

2. Hậu quả pháp lý khi một doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán

Nếu một doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán thì hậu quả tồi tệ nhất có thể xảy ra cho họ là doanh nghiệp, hợp tác xã đó có thể bị Phá sản. Vậy, Phá sản là gì?

Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản. Vậy có thể thấy không phải lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán thì sẽ bị phá sản, mà nếu muốn bị phá sản thì phải bị tòa án nhân dân ra quyết định phá sản mới chính thức bị phá sản.

Vậy khi một doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán ai là người có quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản:

Căn cứ Điều 5 Luật phá sản như sau:

Người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản là:

  • Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.
  • Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.
  • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên hợp danh của công ty hợp danh có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.
  • Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu dưới 20% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán trong trường hợp Điều lệ công ty quy định.
  • Thành viên hợp tác xã hoặc người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

https://tuvanltl.com/dich-vu-thanh-lap-trung-tam-tu-van-du-hoc/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *