Khi nào thì cần tăng vốn điều lệ

Khi nào thì cần tăng vốn điều lệ?

Khi nào cần tăng vốn điều lệ? Mục đích tăng vốn điều lệ để làm gì? Việc tăng vốn điều lệ có cần phải thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh hay không?

1. Vốn điều lệ là gì?

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

2. Khi nào cần tăng vốn điều lệ?

Liên quan đến việc Khi nào thì cần tăng vốn điều lệ?  và tăng vốn điều lệ như thế nào? Quy định pháp luật có đề cập về các trường hợp tăng vốn điều lệ như sau:

Điều 68. Thay đổi vốn điều lệ

1. Công ty có thể tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

a) Tăng vốn góp của thành viên;

b) Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

2. Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo quy định tại Điều 53 của Luật này. Thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn. Trường hợp này, số vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác.

Doanh nghiệp tăng vốn điều lệ khi muốn: 

  • Tăng độ tin tưởng của doanh nghiệp, đối tác, chủ nợ;
  • Muốn tăng hạn mức vay ngân hàng;
  • Tăng tính hiệu quả, ổn định và phát triển doanh nghiệp, có vốn để đầu tư kinh doanh;
  • Hạn chế sự thâu tóm của một số thành viên/ cổ đông trong doanh nghiệp.

3. Việc tăng vốn điều lệ có thực hiện thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh

Việc tăng vốn điều lệ phải được thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
  • Biên bản họp về việc thay đổi vốn điều lệ.
  • Quyết đinh thay đổi vốn điều lệ.
  • Danh sách thành viên/ cổ đông sau thay đổi.
  • Giấy giới thiệu/ ủy quyền cho người nộp hồ sơ.

Hồ sơ được xử lý trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Vốn điều lệ và các vấn đề pháp lý liên quan

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Khi nào thì cần tăng vốn điều lệ nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultants.

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *