Hợp tác xã giao thông vận tải

Hợp tác xã giao thông vận tải

Khoản 1 Điều 3 Luật hợp tác xã 2013 quy định về Hợp tác xã như sau: “Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.”

Như vậy hợp tác xã công nghệ giao thông vận tải thành lập với mục đích tạo việc làm và đáp ứng nhu cầu chung của thành viên trong hoạt động giao thông vận tải như: cung cấp dịch vụ, hợp pháp hóa giấy tờ cho xã viên trong quá trình lưu thông.

Để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Điều 24 Luật hợp tác xã quy định  phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

Ngành, nghề sản xuất kinh doanh mà pháp luật không cấm;

Hồ sơ đăng ký.

Thành phần hồ sơ bao gồm: giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã; điều lệ; phương án sản xuất kinh doanh; danh sách thành viên, danh sách hội đồng quản trị , giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; nghị quyết hội nghị thành lập.

Tên của hợp tác xã được đặt theo quy định sau:

– Hợp tác xã quy định tên và biểu tượng của mình nhưng không trái với quy định pháp luật, được viết bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu và được bắt đầu bằng cụm từ “Hợp tác xã”;

– Tên, biểu tượng của Hợp tác xã phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được bảo hộ theo quy định của Pháp luật;

Có trụ sở chính theo quy định của pháp luật;

Trụ sở chính của hợp tác xã là địa điểm giao dịch của hợp tác xã trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên đường, phố, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Phù hiệu xe hợp đồng uber 2018

LTL rất hân hạnh cung cấp cho Quý khách hàng các thông tin nhằm mục đích tham khảo như trên.

Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn miễn phí cho các thắc mắc và trường hợp cụ thể của mình.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *