Hợp tác xã có tư cách pháp nhân hay không?

Hợp tác xã có tư cách pháp nhân hay không?

Hợp tác xã là một tổ chức được thành lập nhằm mục đích huy động nguồn lực, giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau trong quá trình kinh doanh, sản xuất. Hiện nay, có rất nhiều hợp tác xã đang hoạt động hiệu quả, có lợi nhuận. Trong quá trình hoạt động của mình, đã có những câu hỏi được đặt ra liên quan đến tư cách pháp nhân của hợp tác xã. Bài viết này sẽ đi tìm hiểu nhằm trả lời cho câu hỏi trên.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật hợp tác xã 2012:

Điều 3. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

  1. Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.”

Như vậy, theo quy định trên thì có thể khẳng định rằng: Hợp tác xã là một tổ chức có tư cách pháp nhân do ít nhất 07 thành viên tiến hành thành lập.

Đồng thời, theo quy định tại Khoản 2 Điều 75 Bộ luật dân sự 2015:

“2. Pháp nhân thương mại bao gồm doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác.”

Pháp nhân thương mại bao gồm doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác. Như vậy, hợp tác xã là tổ chức có tư cách pháp nhân với hình thức là pháp nhân thương mại. Bởi vì, theo quy định nêu trên, thì hợp tác xã là tổ chức kinh tế thành lập với mục đích hỗ trợ, tương trợ lẫn nhau trong quá trình kinh doanh sản xuất. Mà theo quy định tại Khoản 2 Điều 75 Bộ luật dân sự 2015 thì pháp nhân thương mại có bao gồm các tổ chức kinh tế. Kết hợp hai quy định trên, thì hợp tác xã là pháp nhân thương mại.

Cần phải nhấn mạnh rằng, sở dĩ hợp tác xã có tư cách pháp nhân bởi vì nó đáp ứng đầy đủ những điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 74 Bộ luật dân sự 2015. Điều kiện bao gồm:

“1. Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:

  • a) Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan;
  • b) Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này;
  • c) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;
  • d) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.”

Như vậy, câu trả lời cho câu hỏi trên: Hợp tác xã là một tổ chức có tư cách pháp nhân với hình thức là pháp nhân thương mại, hoạt động vì mục đích là tìm kiếm lợi nhuận. Điều này, tạo điều kiện cho hợp tác xã hưởng quyền, lợi ích nhất định trong quá trình hoạt động của mình.

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

4 Replies to “Hợp tác xã có tư cách pháp nhân hay không?”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *