Quy định về cho thuê lại văn phòng

Quy định về cho thuê lại văn phòng

Để tham gia vào hợp đồng cho thuê lại văn phòng, đối tượng cũng như các bên tham gia vào hợp đồng cho thuê lại văn phòng cần đáp ứng những điều kiện nhất định. Việc tìm hiểu các điều kiện luật định là cần thiết để đảm bảo quyền, lợi ích cho mình.

  • Điều kiện về đối tượng của hợp đồng:

Bởi vì, văn phòng là một hình thức của tài sản, công trình xây dựng gắn liền với đất. Vì vậy, bản chất của hợp đồng cho thuê văn phòng chính là hợp đồng cho thuê tài sản, công trình xây dựng gắn liền với đất. Đồng thời, văn phòng cũng cần đáp ứng những điều kiện được quy định tại Khoản 1 Điều 9 Luật kinh doanh bất động sản 2014:

Điều 9. Điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh

  • Nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau đây:
  • a) Có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Đối với nhà, công trình xây dựng có sẵn trong dự án đầu tư kinh doanh bất động sản thì chỉ cần có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
  • b) Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất;
  • c) Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.”

Như vậy, nếu nhà hay công trình xây dựng không đủ ba điều kiện trên thì không được đưa vào hoạt động kinh doanh như cho thuê hay cho thuê mua. Trường hợp bên kinh doanh bất động sản cố tình đem những loại nhà không đủ điều kiện trên vào hoạt động, thì hợp đồng có nguy cơ bị tuyên bố vô hiệu do đối tượng không thực hiện được.

  • Điều kiện về các chủ thể tham gia và nội dung của hợp đồng cho thuê lại văn phòng.

Hợp đồng cho thuê lại văn phòng là một hình thức của giao dich dân sự. Vì vậy, các chủ thể tham gia vào hợp đồng thuê lại văn phòng phải đảm bảo: đầy đủ năng lực hành vi dân sự, tham gia giao kết và thực hiện với thái độ tự nguyện, thiện chí không bị lừa dối, nhầm lẫn hay cưỡng ép, đe dọa. Nội dung của hợp đồng cần đảm bảo không vi phạm pháp luật, đạo đức xã hội.

  • Điều kiện để tiến hành hoạt động cho thuê lại văn phòng.

Xuất phát từ thực tế, bên cho thuê lại không phải là chủ sở hữu của văn phòng. Vì vậy, bên cho thuê lại cần được chủ sở hữu của văn phòng đó đồng ý bằng văn bản về việc tiến hành hoạt động cho thuê lại. Đó là nội dung được quy định tại những căn cứ pháp lý sau:

Theo quy định tại Điều 475 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

Điều 475. Cho thuê lại

Bên thuê có quyền cho thuê lại tài sản mà mình đã thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý.”

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 28 Luật kinh doanh bất động sản 2014 như sau:

Điều 28. Quyền của bên thuê nhà, công trình xây dựng

  1. Được cho thuê lại một phần hoặc toàn bộ nhà, công trình xây dựng nếu có thỏa thuận trong hợp đồng hoặc được bên cho thuê đồng ý bằng văn bản.”

Như vậy, việc bên cho thuê đồng ý bằng văn bản cho bên thuê được tiến hành cho thuê lại là điều kiện tiên quyết và bắt buộc để tiến hành hoạt động cho thuê lại. Hình thức đồng ý được thể hiện dưới nhiều hình thức như thỏa thuận tại một điều khoản trong hợp đồng, phụ lục hợp đồng,..Đối với trường hợp, bạn tham gia với tư cách là bên nhận thuê lại thì cần yêu cầu bên cho thuê lại xuất trình những căn cứ chứng minh họ có quyền tiến hành hoạt động cho thuê lại.

Như vậy, quy định về hoạt động cho thuê lại văn phòng được quy định như trên. Bạn cần tham khảo để loại bỏ những rủi ro pháp lý, đồng thời tham gia vào quá trình soạn thảo, giao kết hợp đồng một cách tốt nhất.

https://tuvanltl.com/hop-tac-xa-co-tu-cach-phap-nhan-hay-khong/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *