Hợp pháp hóa lãnh sự tiếng anh là gì?

Hợp pháp hóa lãnh sự tiếng anh là gì?

Hợp pháp hóa lãnh sự là gì?

Hợp pháp hóa lãnh sự” là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam.

Điều 9. Các giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

1. Giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên, hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.

2. Giấy tờ, tài liệu được chuyển giao trực tiếp hoặc qua đường ngoại giao giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

3. Giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

4. Giấy tờ, tài liệu mà cơ quan tiếp nhận của Việt Nam hoặc của nước ngoài không yêu cầu phải hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự phù hợp với quy định pháp luật tương ứng của Việt Nam hoặc của nước ngoài.

Điều 10. Các giấy tờ, tài liệu không được chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

1. Giấy tờ, tài liệu bị sửa chữa, tẩy xóa nhưng không được đính chính theo quy định pháp luật.

2. Giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự có các chi tiết mâu thuẫn nhau.

3. Giấy tờ, tài liệu giả mạo hoặc được cấp, chứng nhận sai thẩm quyền theo quy định pháp luật.

4. Giấy tờ, tài liệu có chữ ký, con dấu không phải là chữ ký gốc, con dấu gốc.

5. Giấy tờ, tài liệu có nội dung xâm phạm lợi ích của Nhà nước Việt Nam.

Hợp pháp hóa lãnh sự tiếng anh là gì?

Để thuận tiện cho quý khách hàng thực hiện thủ tục, LTL xin cung cấp một số thuật ngữ tiếng anh quan trong liên quan đến hoạt động hợp pháp hóa lãnh sự như sau:

  • Hợp pháp hóa lãnh sự: Consular Legalization/ Legalization of documents
  • Công chứng lãnh sự: Consular certification
  • Bộ Ngoại giao: The Ministry of Foreign Affairs
  • Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự: Overseas Vietnamese diplomatic missions, consulates
  • Chi phí chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự: Consular certification and legalization expenses
  • Các giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự: Papers and documents exempted from consular certification and legalization
  • Các giấy tờ, tài liệu không được chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự: Papers and documents prohibited from consular certification and legalization
  • Trình tự, thủ tục chứng nhận lãnh sự: Order and procedures for consular certification 

LTL rất hân hạnh cung cấp cho Quý khách hàng các nội dung tư vấn “hợp pháp hóa lãnh sự tiếng anh là gì?” nhằm mục đích tham khảo như trên.

Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú 2017

Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn miễn phí cho các thắc mắc và trường hợp cụ thể của mình.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *