Hợp đồng thuê nhà xưởng có cần phải công chứng ?

Hợp đồng thuê nhà xưởng có cần phải công chứng ?

Hiện nay, ở các khu kinh tế, khu công nghiệp, các giao dịch cho thuê nhà xưởng để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh diễn ra phổ biến. Trong nhiều trường hợp, hợp đồng cho thuê nhà xưởng không được công chứng. Điều này, đặt ra nhiều câu hỏi: Liệu rằng những hợp đồng này có giá trị pháp lý khi không được công chứng hay không?.

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 17 Luật kinh doanh bất động sản 2014:

Điều 17. Hợp đồng kinh doanh bất động sản

  1. Các loại hợp đồng kinh doanh bất động sản: b) Hợp đồng cho thuê nhà, công trình xây dựng;”

Nhà xưởng là một loại công trình được xây dựng trên đất. Vì vậy, hợp đồng cho thuê nhà xưởng chính là một dạng của hợp đồng cho thuê công trình xây dựng.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật kinh doanh bất động sản 2014:

“2. Hợp đồng kinh doanh bất động sản phải được lập thành văn bản. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng do các bên thỏa thuận, trừ hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà các bên là hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật này thì phải công chứng hoặc chứng thực.”

Theo quy định trên, đối với trường hợp giao kết hợp đồng thuê công trình xây dựng không bắt buộc phải công chứng. Cho dù không được công chứng, thì hợp đồng vẫn có giá trị đối với các bên.

Tuy quy định của pháp luật không bắt buộc công chứng đối với hợp đồng thuê nhà xưởng, nhưng việc công chứng hợp đồng sẽ đem lại nhiều lợi ích. Khi một văn bản, tài liệu được công chứng nó đảm bảo về các mặt pháp lý như năng lực hành vi dân sự của các chủ thể, sự hợp pháp về mặt nội dung, hình thức đảm bảo giá trị pháp lý thi hành. Đó là nội dung được quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật công chứng 2014:

“1. Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.”

Đồng thời, khi yêu cầu công chứng hợp đồng/giao dịch, tổ chức/cá nhân cần phải thanh toán một khoản phí theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC:

“b) Mức thu phí đối với việc công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất; thuê nhà ở; thuê, thuê lại tài sản:

TT Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch (tổng số tiền thuê) Mức thu

(đồng/trường hợp)

1 Dưới 50 triệu đồng 40 nghìn
2 Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng 80 nghìn
3 Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng 0,08% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch
4 Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng 800 nghìn đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng
5 Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng 02 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng
6 Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng 03 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng
7 Từ trên 10 tỷ đồng 05 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng (mức thu tối đa là 8 triệu đồng/trường hợp)

Như vậy, hợp đồng cho thuê nhà xưởng không bắt buộc phải công chứng. Hợp đồng này chỉ được công chứng khi các bên có yêu cầu. Trong trường hợp, các bên có yêu cầu công chứng thì phải thanh toán một khoản phí như đã nêu trên.

https://tuvanltl.com/mau-thay-doi-dia-chi-ho-kinh-doanh/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *