Xí nghiệp có tư cách pháp nhân hay không ?

Xí nghiệp có tư cách pháp nhân hay không ?

Đối với những người đã làm quen với quy định của Luật doanh nghiệp 2014 cũng như các quy định liên quan thì thuật ngữ “xí nghiệp” đã không còn quen thuộc. Để xác định tư cách pháp nhân của xí nghiệp cần phải làm rõ một số điều.

Trước hết, cần phải hiểu thuật ngữ xí nghiệp là một đơn vị sản xuất, thực hiện chức năng kinh doanh-ký kết hợp đồng, giao dịch thương mại; có thể hoạt động độc lập hoặc là đơn vị kinh tế phụ thuộc của doanh nghiệp – tồn tại dưới dạng chi nhánh hoặc một địa điểm kinh doanh.

Xí nghiệp thường có quy mô lớn hơn nhà máy, có thể bao gồm nhiều nhà máy trong đó. Bên cạnh các xí nghiệp quốc doanh đã thực hiện việc chuyển đổi trở thành doanh nghiệp nhà nước thì nhiều xí nghiệp vẫn giữ nguyên mô hình cũ, không thực hiện việc chuyển đổi.

Như vậy, để xác định tư cách pháp nhân của xí nghiệp cần phải xác định xí nghiệp đó được đăng ký kinh doanh dưới loại hình nào (công ty TNHH, công ty hợp danh, hợp tác xã,..) hay xí nghiệp đó chỉ là một đơn vị phụ thuộc của tổ chức khác (chi nhánh, địa điểm kinh doanh-sản xuất).

Trong trường hợp, xí nghiệp đăng ký kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp hay hợp tác xã, thì tư cách pháp nhân của xí nghiệp sẽ được xác định như sau:

Xí nghiệp sẽ có tư cách pháp nhân đối với hình thức công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh. Bởi vì, theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, những loại hình doanh nghiệp trên đều có tư cách pháp nhân. Cụ thể như sau:

Theo Khoản 2 Điều 47 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về tư cách pháp nhân của công ty TNHH hai thành viên trở lên:

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Theo Khoản 2 Điều 73 Luật doanh nghiệp 2014, quy định về tư cách pháp nhân của công ty TNHH một thành viên:

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Theo Khoản 2 Điều 110 Luật doanh nghiệp 2014, quy định về tư cách pháp nhân của công ty cổ phần:

2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Theo Khoản 2 Điều 172 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về công ty hợp danh có tư cách pháp nhân như sau:

2. Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Theo Khoản 1 Điều 3 Luật hợp tác xã 2012 quy định về tư cách pháp nhân của hợp tác xã:

“1. Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.”

Còn trong trường hợp, xí nghiệp được đăng ký kinh doanh bằng hình thức doanh nghiệp tư nhân thì xí nghiệp đó sẽ không có tư cách pháp nhân. Bởi vì, doanh nghiệp tư nhân là loại hình không có tư cách pháp nhân do không đáp ứng đầy đủ những điều kiện tại Khoản 1 Điều 74, Bộ luật dân sự 2015.

Trường hợp, xí nghiệp chỉ là đơn vị trực thuộc của tổ chức khác như chi nhánh hay địa điểm sản xuất-kinh doanh thì xí nghiệp đó sẽ không có tư cách pháp nhân. Bởi vì, đây là đơn vị trực thuộc của tổ chức khác, nên không đáp ứng đầy đủ về điều kiện độc lập để được công nhận là pháp nhân.

Như vậy, để trả lời cho câu hỏi trên cần phải tìm hiểu, xí nghiệp đó đăng ký kinh doanh dưới hình thức nào. Bởi vì, tư cách pháp nhân của xí nghiệp còn tùy thuộc vào hình thức mà xí nghiệp đăng ký để tiến hành sản xuất, kinh doanh.

https://tuvanltl.com/mau-thay-doi-dia-chi-ho-kinh-doanh/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *