Hợp đồng theo mùa vụ có đóng bảo hiểm không?

Hợp đồng theo mùa vụ có đóng bảo hiểm không?

Để tiết kiệm chi phí, dễ quản lý hoặc do tính chất công việc, doanh nghiệp/ Startup thường chọn phương án ký hợp đồng theo mùa vụ với người lao động. Rất nhiều doanh nghiệp thắc mắc rằng, liệu việc ký hợp đồng theo mùa vụ có làm phát sinh nghĩa vụ phải đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp cho người lao động hay không?

I. Hợp đồng theo mùa vụ là gì?

Căn cứ theo Điều 22 Bộ luật lao động 2012, có thể hiểu hợp đồng lao động theo mùa vụ là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương theo mùa vụ hoặc công việc nhất định có tính chất như sau:

  • Công việc có tính chất tạm thời, không thường xuyên;
  • Công việc có thể hoàn thành trong 12 tháng;
  • Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế đô thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời.

II. Hợp đồng theo mùa vụ có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

Căn cứ theo Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014 số 58/2014/QH13 quy định đối tượng phải tham gia bảo hiểm như sau:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

Tại Điều 124 Luật bảo hiểm xã hội 2014 số 58/2014/QH13 có quy định về hiệu lực thi hành như sau:

“1. Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, trừ quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 ĐIều 2 của Luật này thì hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018”.

Như vậy căn cứ theo các quy định trên nếu doanh nghiệp/ Người sử dụng lao động ký hợp đồng lao động với người lao động theo mùa vụ với thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng thì doanh nghiệp/ Người sử dụng lao động vẫn không phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Tuy nhiên đến ngày 01/01/2018 người lao động bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội.

III. Hợp đồng theo mùa vụ có phải đóng bảo hiểm y tế không?

Căn cứ theo Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bảo hiểm y tế 2014 thì:

“1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);”

Như vậy, căn cứ theo quy định trên thì người lao động thời vụ không phải đóng bảo hiểm y tế vì không thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm y tế.

IV. Hợp đồng theo mùa vụ có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp không?

Căn cứ 43 Luật việc làm quy định đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp như sau:

1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

2. Người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Căn cứ theo quy định trên nếu doanh nghiêp/ người sử dụng lao động theo mùa vụ từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng thì bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Các mức phải đóng được minh họa theo hình sau:

(Hình sưu tầm)

Nếu doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo mùa vụ dưới 3 tháng thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Trên đây là một số ý kiến phân tích nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultant. Đừng ngại ngần kết nối với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn miễn phí cho trường hợp của mình. Chúng tôi muốn được giúp đỡ các bạn, quý Doanh nghiệp và trao đi những giá trị thật sự.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

 

2 Replies to “Hợp đồng theo mùa vụ có đóng bảo hiểm không?”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *