Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

Để phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế, doanh nghiệp thường xuyên thay đổi các nội dung đăng ký kinh doanh. Nội dung đăng ký kinh doanh có thể hiểu các thông tin thể hiện trên giấy phép đã được cấp hoạt các thông tin đã công bố trên hệ thống cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Bao gồm các thông tin sau:

 • Tên doanh nghiệp;
 • Địa chỉ trụ sở chính;
 • Vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp;
 • Thành viên hợp danh; người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần; thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần; chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh;
 • Thay đổi nội dung đăng ký thuế;
 • Thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, chào bán cổ phần riêng lẻ, thông tin người đại diện theo ủy quyền.

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

Hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh cơ bản sẽ có các văn bản sau:

 • Thông báo thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh;
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên/ Hội đồng quản trị (Nếu là doanh nghiệp tư nhân hoặc Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu thì không cần văn bản này);
 • Quyết định của chủ sở hữu/ Chủ tịch Hội đồng thành viên/ Chủ tịch Hội đồng quản trị thể hiện đồng ý với nội dung giấy phép kinh doanh;
 • Ủy quyền cho cá nhân thay mặt thực hiện thủ tục Thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh;
 • Các tài liệu khác liên quan đến thông tin nhân thân hoặc chứng minh cho nội dung thay đổi.

Một số doanh nghiệp lầm tưởng rằng việc thay đổi tên công ty, địa chỉ trụ sở chính hoặc thành viên sáng lập sẽ dẫn đến thay đổi doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần lưu ý rằng, việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp nói trên không làm chấm dứt hoặc hình thành doanh nghiệp mới. Doanh nghiệp luôn được Cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan có liên quan quản lý thông qua một mã số thuế/ mã số doanh nghiệp duy nhất. Do vậy, doanh nghiệp cần phải tuân thủ và thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Trên đây là một số thông tin liên quan đến Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultants. Hãy liên hệ để được tư vấn miễn phí cho trường hợp cụ thể của mình.

Đặt tên công ty không bị trùng

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Khởi nghiệp kinh doanh online với số vốn 0 đồng. Hiện khóa học marketing làm chủ việc quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp chỉ với 600.000 đồng nay chỉ còn 360.000 đồng (giảm 40%) khi mua kèm mã giảm giá tuvanltl. Ấn nút và nhận khuyến mãi ngay nhé. Xem ngay.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

One Reply to “Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *