Hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy phép kinh doanh vận tải

Hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy phép kinh doanh vận tải bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu;

2. Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

3. Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải;

4. Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo mẫu;

5. Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi, vận tải hàng hóa bằng công – ten – nơ);

6. Bản đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi) theo mẫu;

Nội dung của Giấy đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trong Hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy phép kinh doanh vận tải

Giấy đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có các nội dung cơ bản như sau:

  • Tên đơn vị kinh doanh vận tải;
  • Tên giao dịch quốc tế (nếu có);
  • Địa chỉ trụ sở;
  • Số điện thoại (Fax);
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc đăng ký doanh nghiệp) số;
  • Họ và tên người đại diện hợp pháp;
  • Đề nghị cấp phép kinh doanh các loại hình vận tải;
  • Đơn vị kinh doanh vận tải cam kết những nội dung đăng ký đúng với thực tế của đơn vị.
  • Đại diện đơn vị kinh doanh vận tải: Ký tên, đóng dấu.

Đơn vị kinh doanh vận tải gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ Hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy phép kinh doanh vận tải đến Sở Giao thông vận tải nơi đơn vị đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh.

Trên đây là một số quy định chung liên quan đến Hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy phép kinh doanh vận tải nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ chúng tôi để được tư vấn miễn phí Hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy phép kinh doanh vận tải cho từng trường hợp cụ thể.

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline: 0902.990.954
Email: infotuvanltl@gmail.com

4 Replies to “Hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy phép kinh doanh vận tải”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *