Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải do thay đổi nội dung

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải do thay đổi nội dung bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh trong đó nêu rõ lý do xin cấp lại theo mẫu. 

2. Giấy phép kinh doanh được cấp trước đó;

3. Tài liệu chứng minh sự thay đổi của những nội dung ghi trong Giấy phép kinh doanh (tên và địa chỉ đơn vị kinh doanh; người đại diện hợp pháp; hình thức kinh doanh). Việc thay đổi liên quan đến nội dung nào thì bổ sung tài liệu về nội dung đó.

Nội dung của Giấy đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Giấy đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có các nội dung cơ bản như sau:

  • Tên đơn vị kinh doanh vận tải;
  • Tên giao dịch quốc tế (nếu có);
  • Địa chỉ trụ sở;
  • Số điện thoại (Fax);
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc đăng ký doanh nghiệp) số;
  • Họ và tên người đại diện hợp pháp;
  • Đề nghị cấp phép kinh doanh các loại hình vận tải;
  • Đơn vị kinh doanh vận tải cam kết những nội dung đăng ký đúng với thực tế của đơn vị.
  • Đại diện đơn vị kinh doanh vận tải: Ký tên, đóng dấu.

Trên đây là một số quy định chung liên quan đến Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải do thay đổi nội dung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

https://tuvanltl.com/khong-co-hop-dong-van-chuyen-phat-bao-nhieu/

Đừng ngại ngần liên hệ chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline: 0902.990.954
Email: infotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *