Hồ sơ đăng ký kinh doanh nộp ở đâu ?

Hồ sơ đăng ký kinh doanh nộp ở đâu ?

Đăng ký kinh doanh là một thuật ngữ bao gồm đăng ký thành lập tất cả các loại hình doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Khi tiến hành thủ tục này, bạn cần xác định một số yếu tố bao gồm cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tiến hành thủ tục. Trong bài viết này, sẽ tiến hành đi tìm hiểu căn cứ pháp lý để trả lời cho câu hỏi trên.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng đăng ký kinh doanh như sau:

Điều 14. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Đăng ký kinh doanh

  1. Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.”

Thêm vào đó. Tại Điểm a Khoản 1 Điều 13 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

Điều 13. Cơ quan đăng ký kinh doanh

  1. Cơ quan đăng ký kinh doanh được tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) và ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), bao gồm: a) Ở cấp tỉnh: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi chung là Phòng Đăng ký kinh doanh).

Phòng Đăng ký kinh doanh có thể tổ chức các điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Phòng Đăng ký kinh doanh tại các địa điểm khác nhau trên địa bàn cấp tỉnh.

Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh có thể thành lập thêm một hoặc hai Phòng Đăng ký kinh doanh và được đánh số theo thứ tự. Việc thành lập thêm Phòng Đăng ký kinh doanh do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định sau khi thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư”.

Từ hai quy định trên, thì Phòng đăng ký kinh doanh-Sở kế hoạch và đầu tư có thẩm quyền giải quyết hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với loại hình doanh nghiệp.

Trong trường hợp, bạn muốn đăng ký thành lập hộ kinh doanh thì bạn cần gửi hồ sơ đến Phòng tài chính kế hoạch thuộc Uỷ ban nhân dân quận/huyện theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 13 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

“b) Ở cấp huyện: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ kinh doanh quy định tại Điều 15 Nghị định này (sau đây gọi chung là cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện).”

Đồng thời, bạn cần xác định địa chỉ trụ sở của công ty đặt ở đâu nhằm xác định rõ ràng cơ quan có thẩm quyền. Ví dụ: Bạn muốn thành lập một công ty có trụ sở tại Hà Nội, thì bạn cần liên hệ đến Sở kế hoạch và đầu tư Hà nội để tiến hành thủ tục.

Như vậy, để tiến hành đăng ký kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp bạn gửi hồ sơ đến Sở kế hoạch và đầu tư. Để tiến hành đăng ký kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh thì bạn gửi hồ sơ đên Uỷ ban nhân dân quận/huyện.

https://tuvanltl.com/thu-tuc-mo-trung-tam-luyen-chu-dep/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *