Gia hạn Work permit mới nhất

Gia hạn Work permit mới nhất

Câu hỏi: Doanh nghiệp chúng tôi đã xin Work permit cho người lao động từ năm 2015. Nay chỉ còn 1 tháng nữa là hết hạn Work permit. Với trường hợp này, công ty chúng tôi phải xin cấp mới hay xin gia hạn? Nếu không xin cấp mới thì thủ tục gia hạn Work permit mới nhất hiện nay được quy định như thế nào?

Trả lời: Liên quan đến câu hỏi này LTL Consultants xin được trả lời như sau:

1. Hồ sơ xin Gia hạn Work permit mới nhất

Điều 14 Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy đinh về thành phần hồ sơ xin gia hạn Work permit mới nhất gồm các tài liệu như sau:

1. Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

3. Giấy phép lao động đã được cấp

a) Trường hợp giấy phép lao động bị mất theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định này thì phải có xác nhận của cơ quan Công an cấp xã của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định của pháp luật;

b) Trường hợp thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định này thì phải có các giấy tờ chứng minh;

c) Trường hợp giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định này thì phải có giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định này và một trong các giấy tờ quy định tại Khoản 7 Điều 10 Nghị định này;

d) Trường hợp người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì phải có văn bản chứng minh đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Khoản 3 hoặc Khoản 4 hoặc Khoản 5 Điều 3 Nghị định này.

4. Giấy tờ quy định tại Khoản 3 Điều này là 01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Các bước cần thực hiện xin Gia hạn Work permit mới nhất

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ và nộp trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày Work permit hết hạn tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Bước 2: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gia hạn Work permit trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị gia hạn Work permit.

Bước 3: Sau khi người lao động nước ngoài được gia hạn Work permit trong trường hợp hết hạn thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động.

3. Thời hạn của Work permit được gia hạn 

Điều 16 Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy đinh thời hạn của Work permit được cấp lại như sau:

1. Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định này bằng thời hạn của giấy phép lao động đã được cấp trừ đi thời gian người lao động nước ngoài đã làm việc tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép lao động.

2. Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại theo định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định này theo thời hạn của một trong các trường hợp quy định tại Điều 11 Nghị định này nhưng không quá 02 năm.

Trên đây là một số ý kiến  liên quan đến thủ tục gia hạn Work permit mới nhất nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultants.

Dịch vụ tư vấn Giấy phép lao động của LTL Consultants với tiêu chí: “NHANH – CHI PHÍ THẤP – HIỆU QUẢ TỐI ƯU”.

Đừng ngại ngần liên hệ chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Chúng tôi muốn được giúp đỡ các bạn, quý Doanh nghiệp và trao đi những giá trị thật sự.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com