Doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân không?

Doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân không?

Đối với doanh nghiệp tư nhân, hiện nay có khá nhiều thắc mắc xung quanh vấn đề tư cách pháp nhân của doanh nghiệp. Bài viết này sẽ đi làm rõ vấn đề doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân hay không.

Để biết được doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân hay không, trước hết chúng ta cần biết tư cách pháp nhân là gì? Và điều gì tạo nên tư cách pháp nhân. Hiện nay, tại khoản 1 Điều 74 Bộ Luật dân sự 2015 quy định về pháp nhân như sau:

“1. Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan;

b) Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này;

c) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;

d) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.”

Với quy định này, để doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên.

Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về doanh nghiệp như sau:

“1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

  1. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
  2. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.
  3. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.”

Với quy đinh này, cụ thể tại khoản 1 có thể thấy rằng, doanh nghiệp tư nhân không có sự tách bạch giữa tài sản chủ sở hữu và tài sản của doanh nghiệp. Trách nhiệm của doanh nghiệp tư nhân là trách nhiệm vô hạn, không có sự phân biệt giữa trách nhiệm của chủ sở hữu và trách nhiệm của doanh nghiệp. Do đó, không đáp ứng được điều kiện tại điểm c Khoản 1 Điều 74 của Bộ Luật dân sự 2015. Vì vậy, Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.

https://tuvanltl.com/dang-ky-giay-phep-kinh-doanh-ho-ca-the/

Trên đây là một số tư vấn nhằm mục đích tham khảo của LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *