Điều lệ trường mầm non

Điều lệ trường mầm non

Điều lệ trường mầm non là một văn bản cần thiết nhằm phục vụ hoạt động của trường. Cũng giống như Điều lệ của một doanh nghiệp, Điều lệ trường mầm non hình thành nên các quy chế nhằm điều chỉnh quy tắc ứng xử của các chủ thể hoạt động của trường mầm non. Bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn các nội dung cơ bản của Điều lệ trường mầm non.

Điều lệ Trường mầm non sẽ quy định về một số vấn đề cơ bản:

 • Vị trí, nhiệm vụ, tổ chức và quản lý trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ;
 • Chương trình và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;
 • Tài sản của trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;
 • Giáo viên và nhân viên;
 • Trẻ em;
 • Quan hệ giữa trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập với gia đình và xã hội.
 • Các vấn đề khác có liên quan.

Tất cả các trường mầm non và trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập; Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục mầm non đều nên tham khảo Điều lệ trường quy định tại Quyết định 14/2008/QĐ- BGDĐT và Văn bản Hợp nhất 04/VBHN-BGDĐTT.;

Thông qua đó, hiểu và nẵm rõ nhiệm vụ, vai trò và quyền hạn của trường mình để từ đó có thể hoạt động tốt và hiệu quả hơn. Cụ thể:

 1. Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
 2. Huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường; Tổ chức giáo dục hoà nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật.
 3. Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
 4. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật.
 5. Xây dựng cơ sở vật chất theo yêu cầu chuẩn hoá, hiện đại hoá hoặc theo yêu cầu tối thiểu đối với vùng đặc biệt khó khăn.
 6. Phối hợp với gia đình trẻ em, tổ chức và cá nhân để thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
 7. Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ em tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng.
 8. Thực hiện kiểm định chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo quy định.
 9. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.”
 10. Chương trình và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
 11. Tài sản của trường mầm non.
 12. Quan hệ giữa trường mầm non với xã hội.

Khi đi vào hoạt động, việc ban hành Điều lệ của trường mầm non là bắt buộc theo quy định của Luật. Điều lệ giúp hoạt động của trường mầm non đi vào kỷ luật, nề nếp. Bạn cần tham khảo quy định của pháp luật để soạn thảo Điều lệ sao cho phù hợp.

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *