Điều lệ trường mầm non mới nhất 2018

Điều lệ trường mầm non mới nhất 2018

Điều lệ trường mầm non 2018 vẫn được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT và Văn bản Hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT. Nếu bạn muốn soạn thảo Điều lệ trường mầm non thì bạn cần tham khảo quy định tại hai vản bản này.

Trước khi soạn thảo Điều lệ để nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền hay để phục vụ hoạt động của trường mầm non, bạn cần lưu ý:

Thứ nhất, Điều lệ là một trong những văn bản quan trọng nhất của trường mầm non, được coi là xương sống của trường mầm non. Bởi vì, nó điều chỉnh mối quan hệ giữa các thành viên của trường mầm non, quy định thống nhất giữa người quản lý, nhân viên và các chủ thể khác trong nội bộ của trường.

Thứ hai, Điều lệ quy định những vấn đề cốt lõi, quan trọng trong hoạt động của trường mầm non: Cơ cấu tổ chức, các hành vi ứng xử, vị trí và nhiệm vụ,…

Điều lệ trường mầm non cần phải có các nội dung được quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT:

“1. Điều lệ Trường mầm non quy định về: Vị trí, nhiệm vụ, tổ chức và quản lý trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ; Chương trình và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Tài sản của trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập; Giáo viên và nhân viên; Trẻ em; Quan hệ giữa trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập với gia đình và xã hội.”

Nhiệm vụ và quyền hạn của trường mầm non

Nếu bạn chưa rõ về nhiệm vụ và quyền hạn của trường mầm non thì bạn có thể tham khảo một số nội dung nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường; Tổ chức giáo dục hoà nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật.

3. Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

4. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật.

5. Xây dựng cơ sở vật chất theo yêu cầu chuẩn hoá, hiện đại hoá hoặc theo yêu cầu tối thiểu đối với vùng đặc biệt khó khăn.

6. Phối hợp với gia đình trẻ em, tổ chức và cá nhân để thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

7. Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ em tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng.

8. Thực hiện kiểm định chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo quy định.

9. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *