Tờ trình thành lập trường mầm non tư thục

Tờ trình thành lập trường mầm non tư thục

Tờ trình đề nghị thành lập trường mầm non tư thục là một giấy tờ bắt buộc phải có khi bạn tiến hành thủ tục đề nghị thành lập trường mầm non tư thục. Trong bài viết này, chuyên viên sẽ giới thiệu những nội dung cơ bản của tờ trình đề nghị thành lập trường mầm non tư thục.

Theo quy định Khoản 2 Điều 4 Nghị định 46/2017/NĐ-CP (Điểm b Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP):

“Điều 4. Thủ tục thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

  1. Hồ sơ gồm:

a) Tờ trình đề nghị thành lập của cơ quan chủ quản đối với trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập; của tổ chức hoặc cá nhân đối với trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục cần nêu rõ sự cần thiết thành lập; tên trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ; địa điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

b) Đề án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ;

Trong đề án cần nêu rõ dự kiến tổng số vốn để thực hiện các kế hoạch và bảo đảm hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong 03 năm đầu thành lập và các năm tiếp theo, có thuyết minh rõ về tính khả thi và hợp pháp của các nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ trong từng giai đoạn;”

Tờ trình đề nghị thành lập trường mầm non tư thục cần bao gồm những nội dung cơ bản như sau:

  • Nêu rõ sự cần thiết thành lập: Trong phần này, bạn cần sự liệt kê ra những điều kiện, số liệu, dự báo về nhu cầu của cộng đồng về gửi giữ con trẻ nhằm chứng minh cho việc thành lập trường mầm non tư thục ở khu vực này là khả thi, hợp lý.
  • Tên trường mầm non tư thục: Bạn cần nêu tên trường mầm non tư thục trong tờ trình.
  • Thông tin về địa điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Tờ trình đề nghị thành lập trường mầm non là một giấy tờ bắt buộc bao gồm những nội dung như trên. Bạn cần chuẩn bị, soạn thảo đầy đủ để thực hiện thủ tục.

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

One Reply to “Tờ trình thành lập trường mầm non tư thục”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *