Điều lệ của doanh nghiệp tư nhân

Điều lệ của doanh nghiệp tư nhân

Theo quy định của pháp luật hiện hành, trong hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân không bao gồm điều lệ. Vì vậy, việc soạn thảo điều lệ để đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân là không cần thiết.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 21 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

Điều 21. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
  2. Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này.”

Theo quy định trên, thì Điều lệ không phải là một loại giấy tờ bắt buộc để đăng ký thành lập doanh nghiệp. Sở dĩ, các nhà làm luật của Việt Nam không quy định điều lệ là bắt buộc đối với doanh nghiệp tư nhân vì những lý do sau đây:

Để trả lời cho câu hỏi này, cần phải phân tích các quy định pháp lý cũng như đặc điểm của loại hình doanh nghiệp tư nhân.

Trước hết, theo quy định tại Khoản 1 Điều 183 Luật doanh nghiệp 2014:

“1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.”

Doanh nghiệp tư nhân là một loại hình doanh nghiệp  do một và chỉ một cá nhân làm chủ sở hữu, đồng thời chịu trách nhiệm vô hạn đối với các hoạt động của doanh nghiệp tư nhân.

Thêm vào đó, tại Điều 185 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

Điều 185. Quản lý doanh nghiệp

  1. Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
  2. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp thì vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
  3. Chủ doanh nghiệp tư nhân là nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài hoặc Tòa án trong các tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp.
  4. Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.”

Theo những quy định trên, thì ta thấy trong nội bộ của doanh nghiệp tư nhân thì chủ sở hữu có quyền hạn vô cùng lớn. Có thể, kết luận rằng trong doanh nghiệp tư nhân, không một cá nhân nào có thể cản trở, kiềm chế được quyền hạn của chủ sở hữu. Vì vậy, không cần điều lệ trong doanh nghiệp tư nhân cũng là điều dễ hiểu. Bởi vì, một trong những mục đích của điều lệ là thiết lập các quy định nhằm tạo điều kiện cho các chủ thể giám sát, kiềm chế lẫn nhau nhằm hướng đến việc bảo vệ lợi ích chung. Nhưng trong doanh nghiệp tư nhân thì không có một cá nhân hay cơ quan nào có thể thực hiện việc trên. Cho nên, việc yêu cầu điều lệ trong hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân chỉ là việc tượng trưng, mang tính chất “vừa đá bóng,vừa thổi còi”, không cần thiết.

Đối với doanh nghiệp tư nhân, nếu vì nhu cầu quản lý, chủ doanh nghiệp tư nhân có thể tiến hành xây dựng nội quy lao động và quy chế quản lý nội bộ. Đối với nội quy lao động thì cần đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Còn đối với quy chế quản lý nội bộ thì chỉ cần chủ doanh nghiệp tư nhân chấp thuận.

https://tuvanltl.com/dang-ky-thanh-lap-doanh-nghiep-tu-nhan/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *